Oproepovereenkomst Min/Max (bepaalde tijd cao)

Waarom een Oproepovereenkomst?

Het is belangrijk om afspraken met uw oproepkracht goed te regelen. Het gaat dan niet alleen om de meest voor de hand liggende zaken als uurloon, secundaire voorwaarden, arbeidstijden en duur van de overeenkomst, maar ook zaken als pensioen, concurrentiebedingen en vakantie. Hoewel er enige vrijheid bestaat in wat u met uw oproepkracht afspreekt, wordt het een en ander beperkt door het arbeidsrecht.

Met DAS maakt u eenvoudig en snel een oproepovereenkomst op maat, die aansluit op uw wensen én rekening houdt met de regels van het arbeidsrecht. Hiermee weet u zeker dat u op een juiste manier alle relevante zaken regelt die nodig zijn voor een oproepovereenkomst.

Wat regelt deze Oproepovereenkomst?

Deze oproepovereenkomst regelt natuurlijk alle basisaspecten van een arbeidsrelatie, zoals het de datum van indiensttreding, salaris, vakantiedagen, duur van de overeenkomst. Daarnaast kunt u in deze overeenkomst ook alle andere relevante zaken regelen, zoals:

  • Proeftijd
  • Salaris
  • Kostenvergoeding
  • Pensioen
  • Vakantie
  • Non-concurrentie-/relatiebeding

Wat regelt de min/max regeling?

Met deze oproepovereenkomst zorgt u ervoor dat de oproepkracht een ondergrens heeft met betrekking tot de gewerkte uren. Verder stelt u met dit contract ook een maximum aan het aantal gewerkte uren per week.