Brief ontkennen totstandkoming overeenkomst

  • Krijg je een rekening of contract?
  • Heb je geen toestemming gegeven?
  • Ontken dan dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

Wat is een overeenkomst of contract?

Een overeenkomst of contract is een afspraak tussen twee of meer partijen. Sluit je een overeenkomst of contract? Dan moet je een bepaalde prestatie leveren of heb je recht op een prestatie.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet is toestemming nodig om een overeenkomst of contract tot stand te laten komen. Ook mag de verkoop van producten of diensten niet misleidend of agressief zijn. Dit staat in de Wet oneerlijke handelspraktijken. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de regels voor eerlijke handel.

Krijg je iets toegestuurd waar je niet om hebt gevraagd?

Stuurt iemand jou iets toe waar je niet om hebt gevraagd? Dan laat je die persoon of organisatie weten dat er geen juridische basis is om hiervoor te betalen. Je hebt tenslotte geen overeenkomst of contract.

Wat regel je met de brief ontkennen totstandkoming overeenkomst?

Heb je geen contract of koopovereenkomst? Dan kan de andere partij je niet dwingen om een product of dienst af te nemen. Versterk jouw juridische positie en stuur een officiële brief. Daarin ontken je dat er een contract of overeenkomst tussen jou en de leverancier tot stand is gekomen.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een brief ontkennen totstandkoming overeenkomst op maat.