Software-as-a-service resellingovereenkomst

Let op! Dit is de Nederlandse variant. Klik hier voor de Engelse variant.

Waarom heb ik een SaaS-resellingovereenkomst nodig?

Wanneer u een Software-as-a-Service (SaaS) of clouddienst heeft ontwikkeld, kunt u anderen die laten promoten en eindgebruikers aansluiten. Bij reselling oftewel wederverkoop zijn dit juridisch eindgebruikers van die ander. Hiermee beperkt u uw aansprakelijkheid jegens (en de vragen van) deze eindgebruikers. Met een SaaS-resellingcontract uit DAS regelt u uw rechten snel en duidelijk voor beide partijen.

Wat regelt deze overeenkomst?

In de resellingovereenkomst voor SaaS-diensten wordt vastgelegd onder welke voorwaarden een distributeur de software van een leverancier mag doorverkopen (reselling) aan derden. Denk aan betaling, afsluiten van klanten, beschikbaarheid en omgaan met misbruik.

Voorbeeld

Software-as-a-service resellingovereenkomst