Detacheringsovereenkomst

 • Leen je werknemer zorgeloos uit
 • Regel de juridische en praktische aspecten
 • Leg je afspraken vast

Wat is een detacheringsovereenkomst?

Een detacheringsovereenkomst is een arbeidsovereenkomst tussen jou en je werknemer, waarbij je werknemer tijdelijk bij een ander bedrijf aan het werk gaat. In de overeenkomst staan de afspraken tussen jou en je werknemer enerzijds en de werknemer en het andere bedrijf (de inlener) anderzijds.

Waarom heb je een detacheringsovereenkomst nodig?

Een detacheringsovereenkomst is van groot belang wanneer je een werknemer die bij jou in dienst is, wilt uitlenen aan een ander bedrijf. Of wanneer je een werknemer van een ander bedrijf in jouw eigen organisatie wilt inlenen. Deze overeenkomst regelt alle juridische en praktische aspecten van de detachering en zorgt ervoor dat alle betrokken partijen heldere afspraken hebben gemaakt.

Handige informatie over detacheringsovereenkomsten

De gedetacheerde werknemer werkt onder leiding en toezicht van de uitlener. De inlener kan instructies geven over de dagelijkse gang van zaken, maar de uitlener heeft het gezag en de verantwoordelijkheid voor begeleiding, instructies en beoordeling van het werk.

Wat wordt er geregeld in een detacheringsovereenkomst?

Een detacheringsovereenkomst regelt diverse belangrijke zaken voor een succesvolle detachering, zoals:

 • Details van de gedetacheerde: persoonlijke gegevens en relevante informatie van de werknemer die wordt gedetacheerd.
 • Duur van de detachering: de periode waarin de werknemer wordt uitgeleend aan het andere bedrijf.
 • Tarieven: het overeengekomen tarief voor de detachering, inclusief eventuele toeslagen voor avond-, nacht- of weekendwerk.
 • Kwaliteitseisen: mogelijke vereisten op het gebied van opleiding of kwalificaties voor de werkzaamheden.
 • Uitvoering van de werkzaamheden: duidelijke afspraken over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
 • Beschikbaarheid en vervanging: afspraken over de beschikbaarheid van de gedetacheerde werknemer en eventuele vervanging.
 • Aansprakelijkheid: de verdeling van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid tussen de inlenende en uitlenende partij.
 • Geheimhouding en intellectuele eigendom: regels over vertrouwelijkheid en eigendomsrechten.

Daarnaast bevat de detacheringsovereenkomst een bijlage met onder andere een geheimhoudingsverklaring, die door de gedetacheerde werknemer moet worden ondertekend. Belangrijk om te weten: de werknemer die wordt gedetacheerd, blijft in dienst bij het uitlenende bedrijf op basis van een arbeidsovereenkomst.

Hoe stel je zelf een detacheringsovereenkomst op?

Start de vragenlijst van de detacheringsovereenkomst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een detacheringsovereenkomst op maat.

Voorbeeld detacheringsovereenkomst

Bekijk hier een voorbeeld van een detacheringsovereenkomst.

Voorbeeld

Detacheringsovereenkomst