Arbeidsovereenkomst CAO (onbepaalde tijd)

Waarom heb ik een arbeidsovereenkomst nodig?

Het is belangrijk om afspraken met uw werknemer goed te regelen. Het gaat dan niet alleen om de meest voor de hand liggende zaken als salaris, secundaire voorwaarden, arbeidstijden en duur van de overeenkomst, maar ook zaken als thuiswerken, concurrentiebedingen en eigendom op auteursrechten in bijvoorbeeld software, designs of teksten. Hoewel er enige vrijheid bestaat in wat u met uw werknemer afspreekt, wordt het een en ander beperkt door het arbeidsrecht.

Met DAS maakt u eenvoudig en snel een arbeidsovereenkomst op maat, die aansluit op uw wensen én rekening houdt met de regels van het arbeidsrecht. Hiermee weet u zeker dat u op een juiste manier alle relevante zaken regelt die nodig zijn voor een arbeidsovereenkomst.

Wat regelt deze arbeidsovereenkomst?

Deze arbeidsovereenkomst regelt natuurlijk alle basisaspecten van een arbeidsrelatie, zoals het de datum van indiensttreding, salaris, vakantiedagen, duur van de overeenkomst. Daarnaast kunt u in deze overeenkomst ook alle andere relevante zaken regelen, zoals:

  • Pensioenregeling
  • Collectieve verzekering
  • Geheimhouding
  • Concurrentiebeding
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Arbeidsovereenkomst CAO (onbepaalde tijd) op maat.

Voorbeeld

Arbeidsovereenkomst CAO (onbepaalde tijd)