Notice-takedown (abuse) formulier

Waarom een Notice-takedown (NTD) formulier?

Als hostingpartij of websitebeheerder bent u mogelijk aansprakelijk voor inhoud van uw klanten. Denk aan claims wegens auteursrechtschending, overtredingen van de privacywet of zelfs computercriminaliteit. Met een duidelijke klachtprocedure, in het Engels notice and takedown (NTD) geheten, kunt u klachten snel afhandelen en in veel gevallen aansprakelijkheid vermijden. Plaats dit formulier op uw website zodat iedereen er gemakkelijk gebruik van kan maken.

Wat regelt dit NTD-formulier?

Met de notice-takedown-formulier op DAS maakt u duidelijk aan klanten en bezoekers wat uw procedure is voor notice and takedown. Wat zijn hun klachten en eisen? Wat zijn de gronden van de klacht en wat moeten zij leveren als bewijs? Zie voor verdere details het voorbeeld.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Notice-takedown (abuse) formulier op maat.

Voorbeeld

Notice-takedown (abuse) formulier