Brief bezwaar tegen vergunning

Wat regelt de brief bezwaar tegen vergunning?

Via deze gratis te genereren brief kunt u bezwaar aantekenen tegen de gemeente die een vergunning heeft afgegeven. Na afgaven van een dergelijke vergunning heeft u een termijn van zes weken om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit.