Brief bezwaar tegen vergunning

Wat regelt de brief bezwaar tegen vergunning?

Via deze gratis te genereren brief kunt u bezwaar aantekenen tegen de gemeente die een vergunning heeft afgegeven. Na afgaven van een dergelijke vergunning heeft u een termijn van zes weken om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Brief bezwaar tegen vergunning op maat.

Voorbeeld

Brief bezwaar tegen vergunning