Consultancy Overeenkomst (NL)

 • Huur je een consultant in?
 • Leg je afspraken vast in een consultancy-overeenkomst
 • Ook in het Engels beschikbaar

Ben je op zoek naar een Engelstalige versie van een consultancy-overeenkomst?

Klik hier voor de consultancy agreement.

Wat is een consultancy-overeenkomst?

De consultancy-overeenkomst is een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een consultant. Daarin staan de werkzaamheden en andere afspraken die gelden voor een specifieke consultancy-opdracht.

Waarom heb ik een consultancy-overeenkomst nodig?

Als bedrijf huur je een externe partij in voor een bepaald project. In dit soort gevallen kiezen bedrijven vaak voor een consultancybureau. In deze consultancy-overeenkomst beschrijf je de rechten en verplichtingen van zowel de consultant als jouw bedrijf. Dit is van belang voor de samenwerking en de communicatie tussen beide partijen.

Wat regelt de consultancy-overeenkomst?

De belangrijkste onderdelen van deze overeenkomst zijn:

 • de verwachte kwaliteit van de service die de consultant levert;
 • de duur van de overeenkomst;
 • intellectueel eigendom van de werken die de consultant levert;
 • geheimhouding.

Wat staat er in een consultancy-overeenkomst?

In deze overeenkomst staat onder meer:

 • een omschrijving van de consultancy-overeenkomst;
 • een beschrijving van de gemaakte afspraken over de werkzaamheden;
 • afspraken over eventuele uitbesteding werkzaamheden door de consultant;
 • de looptijd;
 • de betaling en onkostenvergoeding;
 • afspraken over de beëindiging van de consultancy-overeenkomst of tussentijdse opzegging;
 • de geheimhoudingsplicht;
 • auteursrecht en intellectueel eigendom;
 • de aansprakelijkheid;
 • de verplichtingen zwart-op-wit waaraan zowel de opdrachtgever als consultant zich moet houden.

Wat is het verschil tussen een consultancy-overeenkomst en arbeidsovereenkomst?

Deze overeenkomst lijkt soms erg op een arbeidsovereenkomst, maar is niet helemaal hetzelfde. De overeenkomst van opdracht onderscheidt zich van de arbeidsovereenkomst door het ontbreken van de gezagsverhouding. In de consultancy-overeenkomst worden de afspraken die je daarover maakt schriftelijk vastgelegd, omdat het ook voor de Belastingdienst duidelijk zichtbaar moet zijn dat de opdrachtnemer niet in loondienst is.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een consultancy-overeenkomst op maat.

Voorbeeld

Consultancy Overeenkomst (NL)