API licentie (NL)

API licentie opstellen in het Nederlands

API Licentie NL opstellen

Doe het zelf met onze documentengenerator!

  • Regel het gebruik van uw API
  • Leg kosten vast en voorkom misbruik
  • Beperk uw aansprakelijkheid

Let op! Deze pagina behandelt de Nederlandse variant van de API Licentie. Klik hier voor de Engelse variant. voor Engelse variant.

Hebt u een API gebouwd of laten bouwen waarmee u een bepaalde dienst toegankelijk maakt voor derden? Dan geeft u via deze API dus eigenlijk derden toegang tot uw database, zodat zij automatisch bepaalde informatie kunnen publiceren of door u aangeboden functies kunnen gebruiken.

Waarom een API licentie?

Biedt uw API echte toegevoegde waarde aan de sites van de gebruikers? Dan kunt u aan het gebruik ervan bepaalde voorwaarden verbinden. U kunt de gebruikers bijvoorbeeld laten betalen voor elke keer (of elke duizend keer) dat hun toepassing uw database via de API aanspreekt.

Wat regelt u met een API-licentie?

Een API-licentie legt diverse gebruiksregels vast. Denk hierbij aan:

  • Aantal opvragingen dat de gebruiker gratis mag doen;
  • Prijs voor een bepaald aantal opvragingen boven de limiet;
  • Welke toepassingen toegestaan of verboden zijn en sancties er zijn bij misbruik;
  • Kosten voor gebruik van de API;
  • Wijze van factureren en betalen;
  • Copyright en het delen van een API key met derden;
  • Regels rond updates en aanpassingen van de API en de gebruiksvoorwaarden.

API licentie voor gratis API?

Sommige simpele API’s zijn geheel gratis te gebruiken. Als u de API-functionaliteit kosteloos aanbiedt, lijkt een licentie wellicht minder urgent. Aan de andere kant is er altijd een zeker risico dat iemand schade ondervindt van het gebruik van uw API. In dat geval is het wél belangrijk dat een licentie alle aansprakelijkheid uitsluit.

Hieronder enkele voorbeelden die laten zien wat het belang kan zijn van een API-licentie.

1. Beperking aansprakelijkheid API licentie

Het bedrijf METE-OH! stelt via een API informatie beschikbaar over het weer. Iedereen kan deze informatie via een API herpubliceren op externe sites. Dit kost niets en er is dan ook geen licentie opgesteld. Op een dag blijkt het te stromen van de regen, terwijl de API via allerlei sites aangaf dat de hele dag de zon zou schijnen. De organisatoren van een in het water gevallen evenement proberen de betreffende sites en - in het verlengde daarvan - METE-OH! als leverancier van de meteorologische gegevens aansprakelijk te stellen. Een licentie sluit deze aansprakelijkheid uit.

2. Het belang van een API licentie

Een financiële instelling biedt via een API live inzicht in de actuele wisselkoersen van allerlei valuta. Een Nederlandse particulier koopt een klassieke Engelse auto van een verzamelaar in Engeland en stort een bedrag in euro’s dat volgens de money converter-API overeen komt met het koopbedrag in ponden. Alleen is de API defect waardoor de waarde van het pond sterling al maanden niet geactualiseerd is. Als gevolg van Brexit-perikelen is het pond intussen 20% in waarde gedaald, waardoor de koper ruim € 10.000 te veel betaalt. Gelukkig sluit de licentie alle aansprakelijkheid voor het gebruik van de money converter uit.

3. API-licentie sluit aansprakelijkheid uit

Gebruikers installeren uw API-key en benaderen in goed vertrouwen uw database om daar bepaalde informatie of functionaliteit op te halen.

Zelf uw API licentie opstellen

Met de DAS documentengenerator stelt u heel eenvoudig zelf een licentie op om het gebruik van uw API te reguleren. Het is een kwestie van een vragenlijst invullen en downloaden.

Start hier: Genereer API Licentie Nederlands

Wilt u meer weten over het opstellen van juridisch API-licenties of andere documenten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voorbeeld