API licentie (NL)

  • Regel het gebruik van jouw API
  • Leg afspraken vast in API-contract
  • Beperk jouw aansprakelijkheid

Klik hier voor de Engelse variant.

Wat is een API?

Een API (Application Programming Interface) is software die twee applicaties met elkaar laat communiceren. Je zou kunnen zeggen: het is de boodschapper die een verzoek indient bij een provider en daarna het antwoord terugkoppelt.

Wat is een API-licentie

Met een API-contract regel je het gebruik van computerprogramma’s die auteursrechtelijk beschermd zijn. De API blijft eigendom van degene die de licentie verleent. De licentienemer (de gebruiker) krijgt alleen toestemming om het computerprogramma te gebruiken.

Waarom een API-licentie?

Biedt jouw API echte toegevoegde waarde aan de sites van de gebruikers? Dan kun je bepaalde voorwaarden verbinden aan het gebruik ervan. Je kunt de gebruikers bijvoorbeeld laten betalen voor elke keer (of elke duizend keer) dat hun toepassing jouw database via de API aanspreekt.

Wat regel je met een API-licentie?

Een API-licentie legt diverse gebruiksregels vast. Denk hierbij aan:

  • het aantal opvragingen dat de gebruiker gratis mag doen;
  • de prijs voor een bepaald aantal opvragingen boven de limiet;
  • welke toepassingen toegestaan of verboden zijn en welke sancties er zijn bij misbruik;
  • de kosten voor het gebruik van de API;
  • de wijze van factureren en betalen;
  • het copyright en het delen van een API-key met derden;
  • de regels over updates en aanpassingen van de API en de gebruiksvoorwaarden.

Heb je een API-licentie nodig voor een gratis API?

Sommige API’s zijn gratis te gebruiken. Als je de API-functionaliteit gratis aanbiedt, lijkt een licentie misschien minder dringend. Aan de andere kant is er altijd een risico dat iemand schade ondervindt van het gebruik van jouw API. Dan is het wél belangrijk dat een licentie jouw aansprakelijkheid uitsluit.

Hieronder enkele voorbeelden die laten zien wat het belang kan zijn van een API-licentie.

Beperking aansprakelijkheid API-licentie

Het bedrijf METE-OH! stelt via een API informatie beschikbaar over het weer. Iedereen kan deze informatie via een API publiceren op externe sites. Dit kost niets, en er is dan ook geen licentie opgesteld. Op een dag blijkt het te stromen van de regen, terwijl de API via allerlei sites aangaf dat de hele dag de zon zou schijnen. De organisatoren van een verregend evenement proberen de betreffende sites aansprakeljk te stellen en ook METE-OH! als leverancier van de meteorologische gegevens. Een licentie sluit deze aansprakelijkheid uit.

Het belang van een API-licentie

Een financiële instelling biedt via een API live inzicht in de actuele wisselkoersen van allerlei valuta. Een Nederlandse particulier koopt een klassieke Engelse auto van een verzamelaar in Engeland. Hij maakt een bedrag in euro’s over, dat volgens de money converter-API overeenkomt met het koopbedrag in ponden. Alleen is de API defect. Daardoor is de waarde van het pond sterling al maanden niet actueel. Door de Brexit-perikelen is het pond intussen twintig procent in waarde gedaald, waardoor de koper ruim tienduizend euro te veel betaalt. Gelukkig sluit de licentie alle aansprakelijkheid voor het gebruik van de money converter uit.

API-licentie sluit aansprakelijkheid uit

Gebruikers installeren jouw API-key. Zij benaderen in goed vertrouwen jouw database om daar bepaalde informatie of functionaliteit op te halen. Deze licentie sluit aansprakelijk uit voor indirecte schade afkomstig uit het gebruik, of onvermogen tot gebruik, van de API of API-content. Onder indirecte schade wordt hier bijvoorbeeld verstaan: verlies van winst, verlies van clientèle, verlies van gegevens en kosten voor probleemoplossing.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een API-licentie (NL) op maat.

Voorbeeld