Verwerkersovereenkomst (EN)

Let op! Dit is de Engelse variant. Klik hier voor de Nederlandse variant.

Verwerkersovereenkomst opstellen voor AVG- en GDPR-conforme opslag van klantgegevens

Creëer hier zelf een verwerkersovereenkomst conform AVG of bekijk het voorbeeld.

Volgens de privacywetgeving bent u verplicht een verwerkersovereenkomst op te stellen zodra u persoonsgegevens van (potentiële) klanten elders opslaat of laat verwerken. Dit geldt ook voor het opslaan van gegevens in de cloud, op de server van uw internet hosting provider, salarisadministratie of bij een online mailservice. Als eigenaar van de gegevens blijft u verantwoordelijk voor de correcte en veilige verwerking ervan.

Verwerkingsovereenkomst conform AVG

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR*) moet de overeenkomst als separaat document worden opgesteld en aan het (hosting- of cloud storage) contract met de verwerker worden toegevoegd. In de praktijk worden de verwerkersbepalingen vaak als een simpele paragraaf in een groter contract verwerkt, maar eigenlijk is dit niet voldoende. De knop rechts leidt u naar een vragenlijst waarin u alle gegevens kunt invoeren voor een AVG- en GDPR-conforme verwerkersovereenkomst, klaar voor gebruik.

Wat omvat een verwerkersovereenkomst?

Persoonsgegevens zijn een waardevolle ‘grondstof’ voor uw onderneming én ze kunnen misbruikt worden. U moet ze dus zorgvuldig (laten) bewaren. In de verwerkersovereenkomst legt u onder meer vast waarvoor de gegevens gebruikt mogen worden, hoe ze beveiligd zijn en hoe u als eigenaar hierop toezicht kunt houden.

Bepalingen in de verwerkersovereenkomst

Zoals in elk contract staan ook in de verwerkersovereenkomst de rechten en plichten van de partijen omschreven. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • doel van de verwerking
 • verplichtingen van de verwerker
 • opslag van gegevens in andere landen (met vaak hun eigen wetten!)
 • commitment van beide partijen aan de Nederlandse wetgeving
 • vaststellen van de eigendom van de gegevens
 • afspraken rond de beveiliging
 • meldplicht in geval van datalekken
 • regels rond bewerken of verwijderen van gegevens op verzoek van de betrokken persoon
 • disclaimer van verantwoordelijkheden
 • geheimhoudingsverklaringen
 • duur van het contract, verlenging en opzegging
 • eventuele wijzigingen en amendementen

Verwerkersovereenkomst AVG conform

Vanzelfsprekend is de hier aangeboden en door u zelf via een vragenlijst op te stellen verwerkersovereenkomst AVG proof. Met het sluiten van deze overeenkomst voldoet u volledig aan de privacywetgeving, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden op 25 mei 2018.

*GDPR staat voor General Data Protection Regulation en natuurlijk is deze verwerkersovereenkomst GDPR-conform.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Verwerkersovereenkomst (EN) op maat.

Voorbeeld

Verwerkersovereenkomst (EN)