Brief opvragen kopie van medisch dossier

Wat regelt een brief opvragen kopie van medisch dossier?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft personen meer controle over hun persoonsgegevens. Eén van deze rechten houdt in dat u inzage kunt krijgen in uw medische persoonsgegevens die verwerkt zijn.

Via deze gratis te genereren brief kunt u een verzoek doen bij het bedrijf of de instelling waar uw persoonsgegevens zijn verwerkt