Brief opvragen kopie van medisch dossier

Wat regelt een brief over het opvragen van een kopie van je medisch dossier?

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of privacywet heb je recht op inzage in jouw medische persoonsgegevens. Het opvragen van een kopie van je medisch dossier is een belangrijke stap om jouw eigen zorg beter te kunnen beheren. Hieronder vind je een stappenplan over hoe je dit kunt doen.

Waar kun je een kopie van je medisch dossier opvragen?

Het is belangrijk dat je weet waar je jouw medisch dossier kunt opvragen. Vaak kan dat bij de zorgverlener waar je in behandeling bent geweest, zoals je huisarts, specialist of ziekenhuis.

Stap 1: dien een schriftelijk verzoek in om je medisch dossier op te vragen

Dien je verzoek schriftelijk in. Dan heb je een officieel document als bewijs van je aanvraag. In je verzoek moet je duidelijk aangeven welke informatie je precies wilt ontvangen en voor welke periode. Denk hierbij aan consultverslagen, uitslagen van onderzoeken en andere belangrijke medische documenten. Onze brief helpt je hierbij.

Stap 2: wacht op een reactie

Je hebt je medisch dossier opgevraagd. Dan is de zorgverlener verplicht om binnen een redelijke termijn te reageren. In de meeste gevallen moet je binnen vier weken na ontvangst van je aanvraag een kopie van je medisch dossier ontvangen. Wordt de termijn verlengd? Dan moet de zorgverlener je hierover op tijd informeren.

Stap 3: kosten en ontvangst van je dossier

Het opvragen van je medisch dossier kan geld kosten. Zorgverleners mogen hiervoor een redelijke vergoeding vragen. Dat hangt af van de omvang van je dossier en de manier waarop je de kopie wilt ontvangen. Bijvoorbeeld digitaal of op papier.

Gebruik onze gratis brief om een kopie van je medisch dossier op te vragen

Met onze gratis brief kun je een verzoek doen bij het bedrijf of de instelling waar jouw persoonsgegevens zijn verwerkt.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst van de brief. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Met een paar vragen maak je de brief op maat voor jouw situatie.

Voorbeeld

Brief opvragen kopie van medisch dossier