Algemene voorwaarden bouw

Algemene voorwaarden bouw opstellen?

Doe het zelf met onze documentengenerator.

 • Specifiek voor bedrijven in sector bouw
 • Leg uw rechten en plichten vast!
 • Na invullen direct te gebruiken

Algemene voorwaarden bouw voorbeeld

Bekijk hier een voorbeeld van de algemene voorwaarden voor bouw.

Waarom heeft u algemene voorwaarden voor bouw nodig?

Voorafgaand aan het sluiten van een ‘aannemingsovereenkomst’ of algemene voorwaarden voor bouw vraagt u zich af of u voorwaarden van toepassing wilt verklaren en welke voorwaarden dan het beste bij de uitvoering van dat specifieke werk passen.

Welke vragen spelen er?

 • Wat voor soort werk wordt er uitgevoerd?
 • Wat is de omvang en moeilijkheidsgraad van het werk?
 • Wat wordt er geregeld in de aannemingsovereenkomst?
 • Kiest u voor geschilbeslechting door de gewone rechter of door middel van arbitrage?

Wat regelen de algemene voorwaarden voor bouw?

In deze voorwaarden regelt u als opdrachtnemer met de opdrachtgever hoe u omgaat met meer of minder werk, de wijze van betaling, de oplevering van het werk, eigendomsvoorbehoud in het geval uw opdrachtgever u niet meer kan betalen en is de aansprakelijkheid geregeld naar de huidige wetgeving. Ook is het van belang op te nemen of in de overeenkomst of in onderdelen daarvan (bijvoorbeeld het bestek) wordt afgeweken van de bepalingen in de algemene voorwaarden.

Andere belangrijke punten zijn:

 • Geldigheidsduur offerte;
 • (Uitsluiting van) aansprakelijkheid;
 • Eigendomsvoorbehoud (dat geldt alleen voor producten die niet duurzaam met de woning zijn verenigd;
 • Opschorting van betaling;
 • Overmacht;
 • Garantie;
 • Geschillen en toepasselijk recht.

Hoe zorgt u dat de Algemene Voorwaarden voor bouw ook echt geldig zijn?

Met behulp van de documentengenerator van DAS kunt u zelf juridisch sluitende algemene voorwaarden opstellen voor uw bedrijf in bouwsector. Het deponeren van de voorwaarden bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en een verwijzing daarna is niet voldoende. Het is van belang dat u de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst overhandigt of bij het verstrekken van de offerte toestuurt en degene met wie u de overeenkomst sluit voor ontvangst van deze voorwaarden laat tekenen. Dat kan bijvoorbeeld door te verzoeken ook alle pagina's van de algemene voorwaarden te paraferen.

Zelf uw algemene voorwaarden bouw opstellen

Met de DAS documentengenerator kunt u heel eenvoudig zelf algemene voorwaarden die perfect aansluiten bij uw bedrijf. Het is een kwestie van een vragenlijst invullen en op ‘verzend’ drukken.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Algemene voorwaarden bouw op maat.

Voorbeeld

Algemene voorwaarden bouw