Value added reselling-overeenkomst

Waarom heb ik een value added reselling-overeenkomst nodig?

Wie software heeft ontwikkeld, kan een ander deze laten doorverkopen. Bij reselling verkoopt u de software dus niet zelf aan de eindgebruikers, maar zijn de juridische eindgebruikers die van de value added reseller. Met de VAR-overeenkomst kunt u uw aansprakelijkheid jegens (en de vragen van) deze eindgebruikers beperken. Dergelijke wederverkoop of reselling regelt u met een value added reselling-overeenkomst (VAR-overeenkomst), die specifiek gericht is op het doorverkopen, waarbij de reseller waarde toevoegd (door bijvoorbeeld aanvullende diensten als onderhoud of installatie te bieden).

Wat regelt deze VAR-overeenkomst?

In de VAR-overeenkomst legt u vast onder welke voorwaarden een value added reseller de software van een leverancier mag doorverkopen aan derden en daar door eigen diensten waarde aan mag toevoegen. Het document regelt onder andere zaken als:

  • Licentieverlening
  • Welke mate van aanpassing toegestaan is
  • Hoe royalties (licentievergoeding) worden bepaald
  • Welke rechten en plichten leverancier en verkoper naar elkaar hebben
  • Garanties en ondersteuning
  • Aansprakelijkheid
  • Rapportering
  • Betalingsvoorwaarden

Gerelateerde documenten

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Value added reselling-overeenkomst op maat.

Voorbeeld

Value added reselling-overeenkomst