Voorbeeldbrief bevestiging gesprek verbetertraject en verbeterplan

In een verbeterplan maakt u afspraken over wat en hoe er verbeterd moet worden. Ga daarvoor persoonlijk in gesprek met de werknemer waarin u het volgende bespreekt.

  • Wat schort er volgens u precies aan het functioneren?
  • Wat moet er verbeteren?
  • Hoe kan dat volgens u het beste?
  • Hoe helpt u de werknemer daarbij, bijvoorbeeld met een cursus die de werknemer op uw kosten gaat volgen?
  • Binnen welke termijn moet de werknemer de verbetering bereikt hebben?

Stel een verbeterplan op

Uit rechtspraak blijkt dat het verbeterplan een wederzijdse inspanning moet zijn. Zowel werkgevers als werknemers moeten daarin hun rol pakken. U kunt dus niet van uw werknemers verwachten dat zij hun eigen verbeterplan opstellen bij disfunctioneren. Hierbij geldt wel dat hoe hoger de functie van de werknemer, hoe meer input van de werknemer mag worden verwacht.

U legt de afspraken schriftelijk vast in een gespreksverslag.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Voorbeeldbrief bevestiging gesprek verbetertraject en verbeterplan op maat.

Voorbeeld

Voorbeeldbrief bevestiging gesprek verbetertraject en verbeterplan