Brief verzoek om informatie WOZ

Valt de WOZ-beschikking tegen? Vraag uw gemeente om extra informatie en/of een taxatierapport met de gratis voorbeeldbrief.

Informatie over WOZ-beschikking aanvragen?

Stel hier een brief op aan uw gemeente.

  • vraag informatie over uw WOZ-beschikking
  • verzoek toezending van het taxatieverslag
  • maak WOZ-bezwaar op basis van de feiten

Waarom informatie over de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde van uw woning is van belang voor diverse belastingen die u moet betalen, waaronder de onroerendezaakbelasting en deels ook de inkomstenbelasting. Daarnaast zijn er bepaalde gemeentelijke heffingen op gebaseerd, zoals de riool- en afvalstoffenheffing en de waterschapsbelasting. Een te hoge taxatie van uw woning leidt tot hogere belastingen en kost u dus geld.

Verzoek om informatie WOZ-waarde

Als u vermoedt dat de gemeente uw huis te hoog getaxeerd heeft, dan kunt u hiertegen een WOZ bezwaar indienen. Maar dan moet u natuurlijk wél precies weten waarop de gemeente haar informatie baseert. Dit kunt u te weten komen door een verzoek om WOZ-informatie en toezending van het taxatieverslag in te dienen met een formele brief.

Gratis brief verzoek om WOZ-informatie

Wilt u alle voor u relevante WOZ-informatie en een taxatieverslag van de gemeente ontvangen? Maak dan gebruik van onze documentengenerator om een officieel schriftelijk verzoek in te dienen. Dat is heel eenvoudig. Klik op de link hieronder en laat u leiden door de vragenlijst. Aan het einde van dit proces kunt u gratis de op maat gemaakte brief met WOZ-informatieaanvraag in Word of PDF downloaden.

Wilt u bezwaar maken?

Stel het bezwaarschrift zelf op.

Klik hier:

Brief verzoek om WOZ informatie en taxatieverslag

Voorbeeld

Brief verzoek om informatie WOZ