Brief verzoek om informatie WOZ

Wat regelt de brief verzoek om informatie WOZ?

Via deze gratis te genereren brief kunt u bij uw gemeente om meer informatie vragen met betrekking tot de WOZ-beschikking en het taxatieverslag.