Overeenkomst van opdracht (geen werkgeversgezag)

Overeenkomst van Opdracht. Wat staat erin?

De OvO bevat onder meer afspraken over de tarieven die de ZZP’er/opdrachtnemer in rekening mag brengen, zoals een uurtarief of een totaalbedrag voor de hele klus. Ook belangrijk is het recht van de opdrachtnemer om zich te laten vervangen en een collega of partner het werk uit te laten voeren. Alleen het resultaat moet aan uw eisen voldoen. De manier waarop en op welke plek dit resultaat bereikt wordt, is puur een zaak van de opdrachtnemer. Verder kunnen er in de overeenkomst van opdracht regels staan over onder meer vrijwaring, opzegging, aansprakelijkheid, geheimhouding en al dan niet verplichte verzekeringen.

Modelovereenkomst zonder* werkgeversgezag

De Overeenkomst van Opdracht die u via de knop rechts kunt aanmaken en downloaden is specifiek bedoeld voor overeenkomsten zonder werkgeversgezag. Dit betekent dat de werkgever niet de ‘baas’ is over de opdrachtnemer. Deze verklaart zich met de overeenkomst zelfstandig verantwoordelijk voor het eindresultaat, en vrij om het werk uit te voeren op de manier die hem of haar het beste uitkomt. Vanzelfsprekend heeft de opdrachtgever wél iets te zeggen over de kwaliteit van het verwachte eindresultaat en de deadline. U betaalt immers voor een bepaalde prestatie.

Cursief = verplicht in de modelovereenkomst DBA

Om zeker te zijn dat de Belastingdienst uw samenwerkingsverband niet kwalificeert als ‘loondienst’, hebben we in deze modelovereenkomst diverse cursief gedrukte verplichte standaardbepalingen opgenomen. Deze onmisbare bepalingen garanderen dat er geen sprake is van loondienst. En dat de opdrachtgever dus geen loonheffingen hoeft in te houden.

Wet DBA - van VAR Verklaring naar Overeenkomst van Opdracht

Zodra een werkgever een ZZP’er inschakelt, ontstaat het risico dat er volgens de wet een dienstverband ontstaat. Met alle verplichtingen van dien. Om duidelijk te maken dat de ZZP’er niet in dienst komt, moest deze vroeger een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) overleggen. Sinds 1 mei 2016, met de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), bepalen opdrachtgever en opdrachtnemer samen wat precies hun onderlinge relatie is. Om te voorkomen dat deze relatie door de fiscus als loondienst wordt gezien, kunt u een ‘Overeenkomst van Opdracht’ sluiten.

*Overeenkomst mét werkgeversgezag

Het kan gebeuren dat de opdrachtgever juist wél zeggenschap wilt over hoe en waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Maar nog steeds zonder onder het regime van de loondienst te vallen. Voor dit soort situaties is er de Modelovereenkomst van Opdracht mét werkgeversgezag, maar ook met ‘vrije vervangbaarheid’ van de opdrachtnemer. Deze bijzondere OvO kunt u hier vinden.

Absoluut veilig en rechtsgeldig uw brieven en contracten versturen met Aangetekend mailen

  • Veilig voor digitale documenten
  • Goedkoper dan een postzegel,
  • Met de zekerheid van aangetekend
  • Rechtsgeldig

Hoe werkt Aangetekend Mailen voor het versturen van een Aangetekende Email?

  1. U klikt aan het einde van het bestelproces Aangetekend Mailen aan als u gebruik wilt maken van deze aanvullende dienst
  2. U stelt de Aangetekende Mail op en stuurt de mail met één druk op knop naar de ontvanger.
  3. U krijgt op het moment van ontvangst en het openen van de e-mail door de ontvanger een bevestiging per e-mail. Deze geeft de juridische bewijslast van de zending.

Kijk voor meer informatie over Aangetekend Mailen hier

Voorbeeld

Overeenkomst van opdracht (geen werkgeversgezag)