Overeenkomst van opdracht (geen werkgeversgezag)

 • Schakel je een zzp’er in?
 • Stel een overeenkomst van opdracht op
 • Maak keuze tussen wel of geen werkgeversgezag

Ben je op zoek naar de overeenkomst van opdracht mét werkgeversgezag, maar ook met ‘vrije vervangbaarheid’ van de opdrachtnemer? Deze overeenkomst van opdracht (met vrije vervanging) vind je hier.

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Als je als werkgever een zzp’er inschakelt, ontstaat het risico dat er volgens de wet een dienstverband ontstaat. Met alle verplichtingen van dien. Om duidelijk te maken dat de zzp’er niet in dienst komt, moest die vroeger een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) hebben. Sinds 1 mei 2016, met de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), bepalen opdrachtgever en opdrachtnemer samen wat precies hun onderlinge relatie is. Wil je voorkomen dat de fiscus deze relatie als loondienst ziet? Dan kun je een ‘overeenkomst van opdracht’ sluiten.

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de opdrachtgever een bepaalde dienst of prestatie opdraagt aan een opdrachtnemer. De opdrachtnemer voert deze dienst of prestatie zelfstandig uit. In de overeenkomst worden werkafspraken vastgelegd die de zelfstandigheid van de opdrachtnemer laten zien.

Wat is een overeenkomst van opdracht geen werkgeversgezag?

Deze overeenkomst is gericht op situaties waarin het werkgeversgezag ontbreekt. In deze overeenkomst van opdracht geen werkgeversgezag is onder andere opgenomen dat de opdrachtnemer het werk naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever kan doen. De opdrachtnemer verklaart zich met de overeenkomst zelfstandig verantwoordelijk voor het eindresultaat, en vrij om het werk uit te voeren op de manier die hem of haar het beste uitkomt. Vanzelfsprekend heeft de opdrachtgever wél iets te zeggen over de kwaliteit van het verwachte eindresultaat en de deadline. De opdrachtgever betaalt namelijk voor een bepaalde prestatie.

Wat bevat de overeenkomst van opdracht?

De bevat onder meer afspraken over de tarieven die de zzp’er/opdrachtnemer in rekening mag brengen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een uurtarief of een totaalbedrag voor de hele klus;
 • de manier waarop en op welke plek dit resultaat bereikt wordt, is puur een zaak van de opdrachtnemer;
 • vrijwaring;
 • opzegging;
 • aansprakelijkheid;
 • geheimhouding en
 • al dan niet verplichte verzekeringen.

Wat is een overeenkomst mét werkgeversgezag of overeenkomst van opdracht met vrije vervanging?

Het kan gebeuren dat de opdrachtgever juist wél zeggenschap wil over hoe en waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Maar nog steeds zonder onder het regime van de loondienst te vallen. Voor dit soort situaties is er de overeenkomst van opdracht mét werkgeversgezag, maar ook met ‘vrije vervangbaarheid’ van de opdrachtnemer. Deze overeenkomst van opdracht (vrije vervanging) kun je hier vinden.

Wat is verplicht in de overeenkomst DBA?

Om zeker te zijn dat de Belastingdienst jouw samenwerkingsverband niet kwalificeert als ‘loondienst’, hebben we in deze overeenkomst diverse cursief gedrukte verplichte standaardbepalingen opgenomen. Deze verplichte bepalingen garanderen dat er geen sprake is van loondienst. En dat de opdrachtgever dus geen loonheffingen hoeft in te houden. Aangetekend brieven en contracten mailen: veilig en rechtsgeldig

 • Veilig voor digitale documenten
 • Goedkoper dan een postzegel
 • Rechtsgeldig

Hoe werkt het versturen van een aangetekende e-mail?

 • Je klikt aan het einde van het bestelproces Aangetekend Mailen aan, als je gebruik wilt maken van deze aanvullende dienst.
 • Je stelt de aangetekende e-mail op en stuurt de mail met één druk op knop naar de ontvanger.
 • Je krijgt een bevestiging per e-mail op het moment dat je klant de mail ontvangt en opent. Dit geeft de juridische bewijslast van het versturen van de mail. Kijk voor meer informatie over Aangetekend Mailen hier.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een overeenkomst van opdracht (geen werkgeversgezag) op maat.

Voorbeeld

Overeenkomst van opdracht (geen werkgeversgezag)