Bring Your Own Device-reglement

 • Medewerkers gebruiken hun eigen apparaten voor werkdoeleinden
 • Maak heldere scheiding tussen werk en privé

Wat is ‘Bring Your Own Device’?

Jij, en eventueel ook je werknemers, gebruiken de eigen computer, tablet of smartphone ook voor werkdoeleinden. Zakelijk en privégebruik lopen dan door elkaar. Een bekende term voor deze manier van werken is Bring Your Own Device (BYOD). BYOD biedt voordelen, zoals het verhogen van de productiviteit, meer tevreden werknemers en dalende kosten.

Het BYOD-reglement en de zakelijke telefoon

Met het BYOD-reglement maak je het gebruik van zakelijke apparaten duidelijk. Het reglement geeft antwoord op verschillende vragen.

 • Mogen medewerkers privégesprekken voeren met de smartphone van de zaak?
 • Mogen ze ook privé naar het buitenland bellen?
 • Mogen zij het zakelijke nummer aan privé-contacten geven en appjes en sms’jes ontvangen?
 • Mogen medewerkers thuis video streamen op de zakelijke telefoon?
 • Is het laden van spelletjes-apps of andere software van derden toegestaan? Deze laatste vraag heeft ook te maken met de beveiliging. Hackers kunnen namelijk ‘spelletjes’ of andere apps gebruiken om via de smartphone van medewerkers jouw systeem binnen te dringen.

BYOD-regels gebruik privé-telefoon

‘Bring your own device’ wil letterlijk zeggen dat iemand zijn privé-telefoon gebruikt tijdens werktijd. Er spelen dan de volgende kwesties.

 • Mag de medewerker privé bellen tijdens werktijd of alleen tijdens (lunch)pauzes?
 • Is het toegestaan om sociale media te gebruiken op de zaak?
 • Mag de medewerker foto’s of video’s maken op kantoor en zo ja, van wat of van wie?
 • Hoe zit het met het inloggen op het netwerk en eventueel zakelijke documenten downloaden naar de telefoon?

Gelden deze regels voor álle apparaten?

Deze regels gelden niet alleen voor de smartphone, maar natuurlijk ook voor zakelijke en persoonlijke laptops, tablets en zelfs USB-sticks. Met deze apparaten kan zakelijke en privé-informatie door elkaar heen lopen. In beide richtingen.

Handhaven van reglement

Het is belangrijk om een helder BYOD-beleid vast te leggen in een reglement en daarin óók de eventuele sancties vast te leggen. Zo weet iedereen waar die aan toe is en voorkom je misverstanden of zelfs juridische procedures.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Bring your own device reglement op maat.

Voorbeeld

Bring Your Own Device-reglement