Brief betalingsregeling incassobureau

Wat regelt de brief betalingsregeling incassobureau?

Als u onverhoopt te maken krijgt met een incassobureau kan het voorkomen dat u het openstaande bedrag niet in één keer kunt betalen. U kunt dan via deze gratis te genereren brief het incassobureau een voorstel doen om het bedrag over meerdere termijnen te betalen. Het incassobureau dient hier dan wel akkoord mee te gaan.