Rekening-courant-overeenkomst

 • Zorg voor automatische verrekeningen.
 • Het gaat om kleinere bedragen.
 • Die worden overgeboekt of voorgeschoten.

  Waarom heb ik een rekening-courant-overeenkomst nodig?

  Een rekening-courantovereenkomst wordt vaak gebruikt tussen een onderneming en de werkmaatschappij of tussen een onderneming en de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Vaak worden kleinere bedragen overgeboekt of voorgeschoten. Kom een rekening-courantovereenkomst schriftelijk overeen.

  Wat regelt deze rekening-courantovereenkomst?

  Met de rekening-courantovereenkomst regel je de automatische verrekening van alle schulden en vorderingen tussen de holding en de werkmaatschappij of de onderneming en de DGA. Het moet gaan om relatief kleine bedragen en niet om grote bedragen met een lange looptijd. Daarvoor kun je beter een geldleningovereenkomst. Klik hier voor een geldleningovereenkomst.

  Hoe werkt het?

  Start de vragenlijst. Je krijgt uitleg bij de vragen. Met jouw antwoorden maakt onze DAS Documentengenerator voor jou een rekening-courantovereenkomst op maat.

Voorbeeld

Rekening-courant-overeenkomst