Brief dwaling

Dwaling: u kreeg niet wat de koopovereenkomst beloofde. Met deze brief vraagt u om ontbinding.

Dwaling is grond voor ontbinding van een koopovereenkomst. Maak hier een gratis brief om u te beroepen op dwaling.

 • ontbind zelf een koopcontract wegens dwaling
 • juridisch verzoekbrief
 • download gratis de brief, direct te gebruiken

Wat is dwaling precies?

Dwaling is een tamelijk brede juridische term die eigenlijk alles omvat waarbij een koper teleurgesteld is en zich misschien zelfs om de tuin geleid voelt. Meestal is dit het gevolg van een - al dan niet bewuste - verkeerde voorstelling van zaken door de verkoper. Dwaling is een juridisch afdoende reden om een koop ongedaan te maken of om een overeenkomst te ontbinden.

Voorbeelden van dwaling

 • een sportclub verkoopt een jaar abonnement met ‘drie trainingssessies per week met personal coach’. De koper ontdekt dat het om groepslessen gaat waarbij de personal coach maar een paar minuten per sessie aandacht kan geven. Met beroep op ‘dwaling’ kan de klant het abonnement annuleren en zijn geld terug vragen.
 • iemand koopt in de winter een vakantiehuisje en laat tijdens het proces zowel aan de makelaar als aan de verkoper weten dat het hem vooral om de rust te doen is. Hij wil hier in de weekenden komen genieten van de stilte. In de lente blijkt dat er achter een heuvel, op enkele honderden meters afstand, een crossveldje ligt waar de buurtjeugd op vrije dagen een hels lawaai komt maken. Deze koper kan zich beroepen op dwaling en de koop terugdraaien.
 • op een rommelmarkt tikt iemand een schilderij op de kop, dat later miljoenen waard blijkt te zijn. De verkoper komt hier achter en wil de overeenkomst ongedaan maken. Hier is echter géén sprake van dwaling, omdat beide partijen te goeder trouw de overeenkomst hebben gesloten. De koper wist tenslotte ook niet dat het schilderij kostbaar was.

Dwaling bij achterhouden van kennis

Het is duidelijk: er is sprake van dwaling als een van de partijen bewust bepaalde kennis heeft achtergehouden waarvan hij had kunnen weten dat het de overeenkomst in de weg zou staan. De andere partij is willens en wetens benadeeld en kan zich succesvol beroepen op dwaling.

Wilt u een overeenkomst ontbinden wegens dwaling?

Gebruik onze documentengenerator om zelf een brief op maat op te stellen: Brief overeenkomst ontbinden wegens dwaling

Absoluut veilig en rechtsgeldig uw brieven en contracten versturen met Aangetekend mailen

 • Veilig voor digitale documenten
 • Goedkoper dan een postzegel,
 • Met de zekerheid van aangetekend
 • Rechtsgeldig

Hoe werkt Aangetekend Mailen voor het versturen van een Aangetekende Email?

 1. U klikt aan het einde van het bestelproces Aangetekend Mailen aan als u gebruik wilt maken van deze aanvullende dienst
 2. U stelt de Aangetekende Mail op en stuurt de mail met één druk op knop naar de ontvanger.
 3. U krijgt op het moment van ontvangst en het openen van de e-mail door de ontvanger een bevestiging per e-mail. Deze geeft de juridische bewijslast van de zending.

Kijk voor meer informatie over Aangetekend Mailen hier

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Brief dwaling op maat.

Voorbeeld