Gebruiksvoorwaarden internetdienst (EN)

Let op! Dit is de Engelse variant. Klik hier voor de Nederlandse variant.

Waarom heb ik gebruiksvoorwaarden voor mijn internetdienst nodig?

Wanneer u een webdienst biedt zoals een forum of recensiesite waar mensen bijdragen kunnen plaatsen, heeft u voorwaarden nodig voor uw gebruikers. Deze voorwaarden worden soms wel als terms of service (TOS) of terms of use (TOU) aangeduid. Hoe u ze ook noemt, in gebruiksvoorwaarden worden de rechten en met name de plichten van de gebruiker vastgelegd.

Wat regelen deze gebruiksvoorwaarden?

Gebruiksvoorwaarden vertellen de gebruikers welke beschikbaarheid de dienst heeft, hoe onderhoud en updates worden uitgevoerd, maar ook hoe de gebruiker moet betalen en welke aansprakelijkheid geldt voor de leverancier. Verder is een belangrijk aspect van gebruiksvoorwaarden een abuse-regeling, oftewel de bepalingen tegen misbruik. Van auteursrechtschending tot hacken of andere illegale zaken, de mogelijkheden tot misbruik van een online dienst zijn legio. Goede voorwaarden bieden de beheerder een duidelijk handvat om hiertegen op te treden.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Gebruiksvoorwaarden internetdienst (EN) op maat.

Voorbeeld

Gebruiksvoorwaarden internetdienst (EN)