Webdesigners algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webdesigners opstellen?

 • Specifiek voor webdesigners
 • Leg jouw rechten en plichten vast
 • Na invullen direct te gebruiken

Wat houdt webdesign in?

Webdesign is het ontwerpen van websites op het internet, in het bijzonder van hun grafische vormgeving en gebruikerservaring. Voorbeelden: grafisch ontwerp, interface-ontwerp, programmeren, onderhoud en zoekmachine-optimalisatie.

Waarom heb je als webdesigner algemene voorwaarden nodig?

Voor de dienstverlening van webdesigners is er wettelijk weinig tot niets geregeld. Als leverancier heb je een zorgplicht en de klant mag altijd opzeggen, met een vergoeding van de gemaakte uren. Tenzij je iets anders hebt afgesproken. En ‘iets afspreken’, dat is precies waar de algemene voorwaarden voor zijn. In de algemene voorwaarden voor webdesigner leg je zélf regels vast, zodat jouw opdrachtgever weet waar die aan toe is.

Wat zijn onderdelen van algemene voorwaarden webdesigners?

 • Offertes en aanvaarding van werk
 • Uitvoering van de diensten
 • Wijze van werken en aanleveren
 • Hosting, installatie, instructie van gebruikers
 • Domeinnaam
 • Ontwikkeling
 • Oplevering en aanvaarding
 • Prijzen, betalingswijze en termijnen
 • Rechten van intellectueel eigendom en auteursrecht - aansprakelijkheid
 • Installatie en onderhoud
 • Garantie
 • Wijziging van de diensten
 • Geheimhouding
 • Aansprakelijkheid
 • Duur en opzegging
 • Wijzigingen in overeenkomst

Risico’s beperken met algemene voorwaarden voor webdesigners

Leg in de algemene voorwaarden jouw rechten en aansprakelijkheden duidelijk vast. Bijvoorbeeld als de website te laat klaar is of bij wederverkoop. Zo bewaak je jouw intellectueel eigendom en voorkom je claims. Voor het succes en de continuïteit van jouw webdesign-bedrijf zijn algemene voorwaarden dan ook onmisbaar.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een webdesigners algemene voorwaarden op maat.

Voorbeeld

Webdesigners algemene voorwaarden