Directiereglement

  • Legt verantwoordelijkheden vast
  • Geeft duidelijkheid en structuur
  • Helpt conflicten te voorkomen

Wat is een directiereglement?

Een directiereglement is een schriftelijk document met afspraken over hoe de directieleden/bestuurders met elkaar omgaan, wat de bevoegdheden van de directie/het bestuur zijn en hoe de relatie tussen de directie/het bestuur en de algemene vergadering (AV) is.

Waarom heb je een directiereglement nodig?

Het directiereglement is een verzameling regels en afspraken over de verdeling van werkzaamheden, de besluitvorming binnen de directie en de bevoegdheden van de directie van een besloten vennootschap. Het is een aanvulling op je vennootschapszaken die niet in de wet of statuten van de vennootschap staan.

Wat zijn statuten?

Statuten vormen in feite de ‘grondwet’ van je BV. Het is een soort handboek met interne regels die de directie en de aandeelhouders van de BV moeten naleven. Zo staat in de statuten hoe de directieleden worden benoemd, hoe de winst wordt verdeeld en welke bepalingen er zijn over de zeggenschap in je BV. In de statuten kan vrijwel alles geregeld worden dat van belang is voor de directie van de vennootschap. Vaak worden de statuten vrij algemeen geformuleerd. Een directiereglement wordt dan gehanteerd als aanvulling.

Waarom krijg je bij de start van je BV te maken met de statuten?

Het is wettelijk verplicht dat de statuten worden opgesteld bij de oprichting van de BV.

Wat zijn de voordelen van een reglement ten opzichte van statuten?

  • Het wijzigen van een directiereglement is eenvoudiger en vaak goedkoper dan het wijzigen van statuten. Bij een statutenwijziging moet de aandeelhoudersvergadering eerst een besluit nemen en dan volgt nog een bezoek aan de notaris.
  • Een directiereglement kan gewijzigd worden zonder tussenkomst van de notaris. Het directiereglement moet niet in strijd zijn met de statuten of de wet.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een directiereglement op maat.

Voorbeeld