Aandeelhoudersovereenkomst

 • Stel je samen op met alle aandeelhouders
 • Vaak bij de start van je bedrijf
 • Zo denk je alvast vóóraf na over belangrijke zaken

Waarom heb je een aandeelhoudersovereenkomst nodig?

Met een aandeelhoudersovereenkomst ben je duidelijk over de rechten en plichten van de aandeelhouders.

Waarover ben je bijvoorbeeld duidelijk? Het gebruik van het stemrecht dat afwijkt van de statuten.

 • Hoe de waarde van de aandelen wordt bepaald in de toekomst en in bepaalde situaties.
 • Hoe de overdracht van aandelen zal plaatsvinden.
 • Een concurrentiebeding.
 • Vaststellen wat er gebeurt wanneer een aandeelhouder langdurig ziek wordt.
 • Wanneer aandeelhouders een extra bedrag aan kapitaal bijstorten.
 • Wat er gebeurt bij een conflict of geschil.
 • De winstverdeling onder de aandeelhouders.

Wat regelt de aandeelhoudersovereenkomst?

De aandeelhoudersovereenkomst is een verzameling afspraken van aandeelhouders. Zo komen zij op één lijn over allerlei vennootschapszaken die niet in de wet of de statuten van de vennootschap geregeld zijn.

Wat zijn de voordelen van een aandeelhoudersovereenkomst?

 • Een aandeelhoudersovereenkomst is niet openbaar.
 • Het wijzigen van een aandeelhoudersovereenkomst is veel eenvoudiger dan het wijzigen van statuten. Bij een statutenwijziging moet de aandeelhoudersvergadering eerst een besluit nemen en daarna daarmee naar de notaris.
 • Een aandeelhoudersovereenkomst kan gewijzigd worden met instemming van alle bij de overeenkomst betrokken personen.

Hoe ziet de organisatiestructuur eruit?

De aandeelhoudersovereenkomst die DAS aanbiedt gaat uit van een organisatiestructuur waarin sprake is van twee personal holdings die beide aandeelhouder zijn in een werkmaatschappij.

Voorkom conflicten en onduidelijkheden met een aandeelhoudersovereenkomst

Het is belangrijk om afspraken vast te leggen met je aandeelhouders. Het helpt je om over eventuele toekomstige situaties na te denken en die vóóraf met elkaar te bespreken.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een aandeelhoudersovereenkomst op maat.

Bekijk hier een voorbeeld van een aandeelhoudersovereenkomst!

Voorbeeld

Aandeelhoudersovereenkomst