Voorbeeldbrief tussentijdse evaluatie verbetertraject

Voortgang en tussentijdse evaluatie

Gedurende het traject bespreekt u regelmatig de voortgang in het verbetertraject. Maak van elk voortgangsgesprek een verslag.

U plant ook een tussentijdse evaluatie om de afgelopen periode te bespreken. Wat gaat goed, wat nog niet, wat is er nog nodig? Maak hiervan een schriftelijk verslag

Heeft het verbetertraject nog niet het gewenste effect en ziet u onvoldoende vooruitgang?

  • Spoor uw medewerker aan om stappen te zetten.
  • Of geef uw medewerker meer tijd en verleng de duur van het verbetertraject.

Voeg alle verslagen toe aan het personeelsdossier.

Wat u wel en niet mag vastleggen leest u in onze checklist personeelsdossier.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Voorbeeldbrief tussentijdse evaluatie verbetertraject op maat.

Voorbeeld

Voorbeeldbrief tussentijdse evaluatie verbetertraject