Arbeidsovereenkomst Directeur Groot Aandeelhouder (minder dan helft aandelen)

Opstellen arbeidsovereenkomst Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)

 • Maak zelf een arbeidsovereenkomst DGA
 • Meer of minder dan 50% aandelen?
 • Genereer een direct bruikbaar contract

Als we een arbeidsovereenkomst opstellen voor een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA), moeten we het onderscheid maken tussen een DGA met méér of met minder dan 50% van de aandelen. Dit heeft namelijk invloed op sommige contractuele voorwaarden.

Wij bieden daarom twee links naar onze documentengenerator waarmee u arbeidsovereenkomsten kunt genereren voor respectievelijk een DGA met méér dan de helft van de aandelen en een DGA met minder dan de helft van de aandelen.

Wat is een DGA?

Als directeur grootaandeelhouder bent u zowel (deels of geheel) eigenaar en bestuurder als werknemer binnen de onderneming. Zeker als u alle aandelen bezit, voelt het vreemd om met uzelf een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Toch is een arbeidscontract nodig, omdat het wettelijk verplicht is dat u als DGA een salaris aan uzelf uitkeert.

Bent u wel echt Directeur Groot Aandeelhouder?

Het is belangrijk om te weten of de overheid u aanmerkt als DGA of niet. De regel is helder: de wetgever beschouwt u als DGA als u niet tegen uw wil ontslagen kunt worden. Dat wil zeggen als u - al dan niet samen met uw echtgenoot - minimaal de helft van de stemgerechtigde aandelen bezit. In dat geval kan er geen meerderheid ontstaan die u tegen uw wil uit uw functie kan zetten. Dit heeft invloed op verschillende wettelijke bepalingen en regels, zoals:

 • salarisverplichting;
 • ziekte(kosten)regeling;
 • arbeidsongeschiktheidsregeling;
 • werkloosheidregeling.

Wat regelt de arbeidsovereenkomst DGA?

Als u via een van de links op deze pagina gebruik maakt van onze documentengenerator, creëert u een arbeidsovereenkomst waarin alle aspecten van de arbeidsrelatie vastgelegd staan. Denk aan: • omschrijving van de functie en uw taken; • (minimale) werktijden en salaris; • uitkeringen bij jubileum of overlijden; • kostenvergoedingen; • pensioenregelingen; • geheimhouding.

Opnieuw: het lijkt onnodig om al dit soort zaken vast te leggen als u zelf eindverantwoordelijk bent, maar u probeert uzelf te behandelen als elke andere werknemer, om de arbeidsrelatie te formaliseren.

Aparte regelingen arbeidscontract voor DGA met minder dan 50% van de aandelen

Zoals gezegd maken we verschil tussen de DGA met meerderheidsbelang en DGA’s met minder dan de helft van de aandelen van het bedrijf. Voor deze laatste DGA’s besteedt de arbeidsovereenkomst ook aandacht aan specifieke punten als:

 • winstaandeel;
 • nevenfuncties;
 • verkoop aandelen bij einde arbeidsovereenkomst;
 • concurrentie en cliëntenbeding.

Zelf een arbeidsovereenkomst DGA opstellen

Met de DAS documentengenerator kunt u heel eenvoudig zelf een arbeidscontract op maat opstellen voor de directeur grootaandeelhouder. Het is een kwestie van een vragenlijst invullen en downloaden.

Maak uw keuze:
Genereer Arbeidsovereenkomst DGA met méér dan 50% van de aandelen

Genereer Arbeidsovereenkomst DGA met minder dan 50% van de aandelen

Wilt u meer weten over het opstellen van arbeidsovereenkomsten, gratis brieven of andere documenten? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voorbeeld

Arbeidsovereenkomst Directeur Groot Aandeelhouder (minder dan helft aandelen)