Arbeidsovereenkomst Directeur Groot Aandeelhouder (minder dan helft aandelen)

 • Ben je een DGA?
 • Heb je minder dan de helft van de aandelen?
 • Maak zelf een arbeidsovereenkomst DGA

Wat is een DGA?

Als directeur-grootaandeelhouder ben je zowel (deels of geheel) eigenaar en bestuurder als werknemer binnen de onderneming. Zeker als je alle aandelen bezit, voelt het vreemd om met jouzelf een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Toch is een arbeidscontract nodig, omdat het wettelijk verplicht is dat je als DGA een salaris aan jouzelf uitkeert.

Arbeidsovereenkomst DGA bij eigen BV

Een directeur-grootaandeelhouder, ook wel statutair bestuurder, moet een arbeidsovereenkomst opstellen met zijn eigen BV. Deze arbeidsovereenkomst DGA levert een bewijs voor de Belastingdienst dat je in dienst bent bij je eigen vennootschap.

Waarom het onderscheid tussen meer of minder aandelen?

Als we een arbeidsovereenkomst opstellen voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA), moeten we het onderscheid maken tussen een DGA met meer of met minder dan de helft van de aandelen. Dit heeft namelijk invloed op sommige contractuele voorwaarden. Ben je een directeur-grootaandeelhouder (DGA) met meer dan de helft van de aandelen? Stel dan een arbeidsovereenkomst DGA op DGA met méér dan de helft van de aandelen.

Wanneer ben je een directeur-grootaandeelhouder?

Het is belangrijk om te weten of de overheid jou aanmerkt als DGA of niet. De regel is helder: de wetgever beschouwt je als DGA als je niet tegen jouw wil ontslagen kunt worden. Dat wil zeggen als je - al dan niet samen met jouw echtgenoot - minimaal de helft van de stemgerechtigde aandelen bezit. In dat geval kan er geen meerderheid ontstaan die jou tegen jouw wil uit jouw functie kan zetten. Dit heeft invloed op verschillende wettelijke bepalingen en regels, zoals:

 • salarisverplichting;
 • ziekte(kosten)regeling;
 • arbeidsongeschiktheidsregeling;
 • werkloosheidregeling.

Wat regelt de arbeidsovereenkomst DGA?

De arbeidsovereenkomst DGA bevat bepalingen als:

 • omschrijving van de functie en jouw taken;
 • (minimale) werktijden en salaris;
 • uitkeringen bij jubileum of overlijden;
 • kostenvergoedingen;
 • pensioenregelingen;
 • geheimhouding.

Wat zijn de specifieke regelingen voor DGA’s met minder dan de helft van de aandelen?

Voor deze DGA’s besteedt de arbeidsovereenkomst ook aandacht aan punten als:

 • winstaandeel;
 • nevenfuncties;
 • verkoop aandelen bij einde arbeidsovereenkomst;
 • concurrentie- en cliëntenbeding.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een arbeidsovereenkomst DGA met minder dan 50% van de aandelen.

Voorbeeld

Arbeidsovereenkomst Directeur Groot Aandeelhouder (minder dan helft aandelen)