Arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd)

Maak nu een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd met onze documentengenerator.

 • Maak een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
 • Voldoe aan de eisen van de wetgeving
 • Direct klaar voor gebruik in Word of als pdf

Wat is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd sluit je met een werknemer die je in dienst neemt. Het arbeidscontract loopt door totdat de werknemer of de werkgever het beëindigt. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt ook wel vast contract genoemd.

Volgens de wet heeft zo’n arbeidsovereenkomst contract vier kenmerken.

 • Jouw werknemer moet arbeid verrichten.
 • Je moet hiervoor loon betalen.
 • De arbeid moet voor onbepaalde tijd gebeuren.
 • Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd bevat een aantal standaardpunten, zoals:

 • duur van de overeenkomst;
 • salaris en overige financiële voorwaarden;
 • arbeidstijden;
 • globale omschrijving van de functie.

Daarnaast kun je een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd aanvullen met extra afspraken rond:

 • regels rond thuiswerken;
 • auteursrechten op creaties in dienstverband;
 • gebruik van technische middelen en/of auto van de zaak;
 • vergoeding van kosten voor opleidingen;
 • pensioenregeling en collectieve verzekering;
 • geheimhouding en concurrentiebeding;
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Wat is het verschil tussen bepaalde en onbepaalde tijd?

Een tijdelijk contract is voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar. Werknemers of werkgevers kunnen een tijdelijk contract meestal niet tussentijds opzeggen. Een vast contract loopt door totdat de werknemer of de werkgever het beëindigt.

Arbeidsovereenkomst en cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een arbeidsovereenkomst voor een hele bedrijfstak of een bedrijf. Hierin regelen werkgevers of werkgeversorganisaties en vakbonden de arbeidsvoorwaarden voor alle betrokken werknemers. Ben je gebonden aan een cao? Dan gelden de arbeidsvoorwaarden uit de cao voor alle werknemers die je in dienst hebt. Bekijk hier de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (cao).

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd op maat.

Voorbeeld

Arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd)