Arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd)

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Maak nu een vaste arbeidsovereenkomst met onze documentengenerator.

 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd op maat
 • Voldoet aan de eisen van de wetgeving
 • Direct na invullen klaar voor gebruik

Iemand voor onbepaalde tijd in dienst nemen, dat is nogal een commitment. Zelfs als u heel zeker weet dat het een uitstekende samenwerking gaat worden is het nog steeds handig om een juridisch sluitende arbeidsovereenkomst op te stellen. Voor uw eigen bescherming, maar natuurlijk ook als houvast voor uw nieuwe medewerk(st)er, die zo precies weet waar zij of hij aan toe is.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst bevat een aantal standaardpunten, zoals:

 • duur van de overeenkomst;
 • salaris en overige financiële voorwaarden;
 • arbeidstijden;
 • globale omschrijving van de functie.

Daarnaast kunt u de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd aanvullen met extra afspraken rond:

 • regels rond thuiswerken;
 • auteursrechten op creaties in dienstverband;
 • gebruik van technische middelen en/of auto van de zaak;
 • vergoeding van kosten voor opleidingen;
 • pensioenregeling en collectieve verzekering;
 • geheimhouding en concurrentiebeding;
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsovereenkomst en arbeidsrecht

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is hetzelfde als een vast arbeidscontract. Dit betekent dat u de medewerker niet zomaar kunt ontslaan. Het ontbinden van zo’n contract kan alleen via de rechter of het UWV. Bovendien is de inhoud wettelijk geregeld. U kunt wel van alles opnemen, maar uw eventuele toevoegingen moeten wél binnen de wettelijke regels vallen.

Voorbeeld: verkeerde proeftijd

Als u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opstelt, kunt u een proeftijd inbouwen om uw werknemer en uw bedrijf de ruimte te gunnen zonder al te veel rompslomp te besluiten tóch niet samen door te gaan. Maar zo’n proeftijd mag nooit langer zijn dan twee maanden. Maakt u daar voor alle zekerheid drie maanden van, dan kan uw werknemer ontslag na de tweede maand met succes aanvechten.

Documentengenerator zorgt dat u niks vergeet

Het voordeel van een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd opstellen met onze documentengenerator is tweeledig.

A. U vult de vragenlijst in die garanderen dat u alle belangrijke onderwerpen opneemt en niets vergeet. De generator is onder meer gebaseerd op de ervaring van onze arbeidsjuristen.

B. U weet zeker dat uw overeenkomst aansluit bij de wetgeving. Op het internet staan voorbeeld-arbeidsovereenkomsten die achter de juridische feiten aan lopen en daardoor niet rechtsgeldig zijn. Wij adviseren u dan ook uw arbeidscontracten elke twee jaar kritisch tegen het licht te houden om te kijken of er intussen geen wetten of cao-regels veranderd zijn.

Zelf een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd opstellen

Met de DAS documentengenerator kunt u heel eenvoudig zelf een vast arbeidscontract op maat opstellen. Het is een kwestie van een vragenlijst invullen en downloaden.

Start hier: Genereer Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Wilt u meer weten over het opstellen van juridisch arbeidsovereenkomsten, correspondentie of andere documenten (zoals de officiële aanzegbrief arbeidsovereenkomst), dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voorbeeld

Arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd)