Voorbeeldbrief uitnodiging verbetertraject

Medewerker uitnodigen voor een verbetertraject

Heeft u een werknemer die minder goed functioneert?

Dan is het zaak dat u een verbetertraject start. Komt het op ontslag aan? Dan moet u aannemelijk maken dat u er alles aan heeft gedaan om zijn of haar functioneren te verbeteren. Uw werknemer voert zijn taken niet goed genoeg uit, haalt zijn doelstellingen of targets niet, heeft niet de juiste houding of groeit onvoldoende mee met de functie.

U heeft uw werknemer verschillende keren gewezen op zijn disfunctioneren, zowel mondeling als schriftelijk. Maar u ziet geen verbetering.

Met het verbetertraject geeft u de werknemer een laatste kans om zijn functioneren te verbeteren, voordat u overgaat tot ontslag. Deze ‘waarschuwing’ voor ontslag is belangrijk in een juridische procedure. De werknemer dient namelijk tijdig in kennis gesteld te worden van het disfunctioneren.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Voorbeeldbrief uitnodiging verbetertraject op maat.

Voorbeeld

Voorbeeldbrief uitnodiging verbetertraject