Verkoopcontract auteursrecht (NL)

 • Verkoop van auteursrecht
 • Regel het goed
 • Leg het schriftelijk vast

Let op! Dit is de Nederlandse variant van verkoopcontract auteursrecht. Klik hier voor de Engelse variant.

Wat houdt het auteursrecht in?

Het auteursrecht is het recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, op beperkingen na die de wet stelt.

Waarom een verkoopcontract auteursrecht?

Wie een werk maakt, heeft daarop het auteursrecht. Ook als dit in opdracht van een ander gebeurt. Juridisch is het een ‘vermogensrecht’, een niet-stoffelijk recht, en dat is overdraagbaar. Om de rechten over te verkopen of te dragen, is dan ook een schriftelijk en ondertekend stuk papier (een 'akte') nodig. Hierin leg je vast welke rechten op welk(e) werk(en) worden overgedragen, tegen welke voorwaarden en wat de makende partij nog mag na de overdracht.

Wat zijn voorbeelden van werken waarvan het auteursrecht kan worden overgedragen?

 • Software
 • Foto’s en andere afbeeldingen
 • Video’s en animaties
 • Teksten zoals blogs, nieuwsartikelen of boeken
 • Websites (zowel gehele ontwerp, als afbeeldingen, video’s of tekst die daarin voorkomen)
 • Muziek

Wat regelt het verkoopcontract auteursrecht?

Dit verkoopcontract dient allereerst als formele overdracht van het auteursrecht in een foto, tekst, software, website of ander soort werk. Verder regelt het document onder welke voorwaarden deze overdracht plaatsvindt, zoals:

 • vergoeding voor de maker van het over te dragen werk;
 • licentie;
 • garanties, bijvoorbeeld over eventuele rechten van derden;
 • overdracht van rechten;
 • persoonlijkheidsrechten;
 • nadere medewerking.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een verkoopcontract auteursrecht op maat.

Voorbeeld

Verkoopcontract auteursrecht (NL)