Brief verzoek om inzage

Waarom een verzoek op inzage?

U heeft volgens de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht om bedrijven te verzoeken u toegang te geven tot de persoonsgegevens die zij van u verwerkt hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hier een voorbeeldbrief voor opgesteld, welke u via DAS ook in kunt vullen om zo deze brief meteen door te sturen naar de bedrijven. De persoonsgegevens kunnen in afwijking van het recht op dataportabiliteit in vrije vorm door het bedrijf geleverd worden.

Wat regelt deze brief verzoek tot inzage?

Door middel van deze gratis brief verzoek om inzage verplicht u een bedrijf om u de verwerkte gegevens in een overzichtelijk bestand te aan te bieden. Als een bedrijf dit verzoek naast zich neer legt zonder een geldige reden te geven kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Brief verzoek om inzage op maat.

Voorbeeld

Brief verzoek om inzage