Brief herinnering inzageverzoek

Wat regelt een brief herinnering inzageverzoek?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die een bedrijf van u verwerkt. Als een bedrijf een dergelijk verzoek negeert en hier geen reden voor geeft kunt u een herinnering sturen om zo het bedrijf in staat te stellen alsnog uw verzoek in behandeling te nemen, een dergelijke herinneringsbrief kunt u via DAS gratis genereren. Als een bedrijf hierna nog geen gehoor geeft aan uw verzoek kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.