Brief repareren of vervangen ondeugdelijk product

Gratis brief ondeugdelijk product repareren. Wat is de wettelijke garantietermijn?

Ondeugdelijk product?

Met deze gratis brief verzoekt u de leverancier het te repareren of te vervangen.

  • schriftelijk verzoek reparatie of vervanging
  • gratis een juridisch correcte brief op maat
  • documentengenerator zonder kosten

Maak zelf een brief met verzoek tot repareren of vervangen ondeugdelijk product

Als u een product besteld heeft, moet dat correct geleverd worden. Dat wil zeggen dat het zowel uiterlijk als functioneel moet overeenkomen met de beloften van de leverancier. Als het niet werkt of beschadigd is, kunt u het bedrijf waar u het gekocht heeft schriftelijk verzoeken het product te vervangen of te (laten) repareren. Stel hiertoe zelf een brief op via de link onderaan deze pagina.

Product defect tijdens de garantietermijn

Een deugdelijk product moet natuurlijk ook op lagere termijn blijven functioneren. In veel gevallen geven de producenten of verkopers zelf een bepaalde garantietermijn aan. Overigens is deze termijn niet alleen afhankelijk van de door de leverancier gestelde garantieduur. Het product moet - al naar gelang zijn aard en zijn prijs - gedurende een redelijke termijn blijven functioneren.

Wat is de wettelijke garantietermijn?

In de Nederlandse wet is geen vaste garantietermijn gespecificeerd. Dit heeft juist te maken met de grote variatie in producten. Een stuk speelgoed van een paar euro hoeft geen jaren mee te gaan, terwijl u van een nieuwe auto of A-merk wasmachine toch minstens tien jaar trouwe dienst verwacht. Dit betekent dat een garantietermijn ‘redelijk’ moet zijn. Zelfs als een leverancier 2 jaar garantie geeft op een wasmachine, moet u ervan op aan kunnen dat een defect na 2 jaar en 5 maanden gratis of tegen zeer geringe kosten verholpen wordt.

Geen reactie? Dan een ingebrekestelling!

Als u de leverancier schriftelijk heeft verzocht een oplossing te bieden voor een ondeugdelijk product, dan verwacht u snel actie. Reageert de onderneming niet binnen de door u in de brief gestelde termijn, dan kunt u als laatste nog een officiële ingebrekestelling sturen. Gebruik bovenstaande link om hiervoor een andere, gratis brief te genereren.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Brief repareren of vervangen ondeugdelijk product op maat.

Voorbeeld

Brief repareren of vervangen ondeugdelijk product