Stageovereenkomst

Waarom heb je een stageovereenkomst nodig?

 • Leg stageafspraken vast
 • Voorkom onduidelijkheden over intellectueel eigendom of geheimhouding
 • Voor als een arbeidsovereenkomst niet van toepassing is

Een stage biedt mooie kansen voor zowel de stagiair als jouw bedrijf. De stagiair leert hoe je bedrijf werkt en doet praktijkervaring op. Voor jouw bedrijf kan een stagiair meewerken of onderzoek doen. Met een stageovereenkomst zorg je dat je de afspraken over de stage duidelijk vastlegt.

Maak in de stageovereenkomst bijvoorbeeld afspraken over:

 • De manier van werken: wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de stagiair?
 • Intellectueel eigendom: bij wie ligt het eigenaarschap van de resultaten van de stagiair?
 • Geheimhouding: bijvoorbeeld over persoonsgegevens of strategieën.

Wat regelt een stageovereenkomst?

Met een stageovereenkomst regel je alle belangrijke zaken voor een stage, waaronder:

 • Duur van de stage: de overeenkomst bepaalt de periode waarin de stagiair bij jouw bedrijf stage loopt.
 • Eventueel toepasselijke cao: eventueel kunnen de voorwaarden en regels van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden opgenomen.
 • Stagevergoeding: eventuele afspraken over een stagevergoeding.
 • Vakantie: regels over vakantie tijdens de stageperiode.
 • Ziekte: de procedure voor ziektemelding en eventuele afspraken over ziekteverlof tijdens de stage.
 • Nevenwerkzaamheden: eventuele bepalingen over nevenwerkzaamheden die de stagiair mag verrichten.

Zelf een stageovereenkomst opstellen, hoe werkt het?

Start de vragenlijst van de stageovereenkomst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een stageovereenkomst op maat.

Voorbeeld stageovereenkomst

Bekijk hier een voorbeeld van een stageovereenkomst.

Voorbeeld