Auteursrechtverklaring werknemer

  • Regel het auteursrecht
  • Maak onderscheid tussen werk en hobby
  • Leg het vast

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is een vorm van bescherming voor originele werken van auteurs, zoals literaire, dramaturgische, muzikale, grafische en audiovisuele werken. Auteursrecht betekent letterlijk het recht van de auteur en betreft alle exclusieve rechten die auteurs en eigenaars van auteursrecht hebben ter bescherming van hun werk.

Wat is een vrijwaringsverklaring?

Een vrijwaringsverklaring is een verklaring van de aanbieders van een werk. Daarin verklaren zij dat ze de rechten op het materiaal bezitten ofwel dat zij een ander vrijwaren tegen alle aanspraken die derden eventueel op het materiaal zouden kunnen laten gelden.

Wat houdt werkgeversauteursrecht in?

Het werkgeversauteursrecht houdt in dat de werkgever in veel gevallen de auteursrechten heeft op werken die in dienstverband worden gemaakt. Er is sprake van een dienstverband als sprake is van een gezagsverhouding tussen de werknemer en de werkgever. De werkgever heeft het auteursrecht van een werk dat een werknemer heeft gemaakt alleen als het maken van het betreffende werk daadwerkelijk binnen de taakomschrijving van de werknemer valt. Belangrijk: het werkgeversauteursrecht is niet van toepassing op freelancers.

Waarom is een auteursrechtverklaring van een werknemer nodig?

Als je als (software)ontwikkelaar of webdesigner buiten werktijd ook software ontwikkelt of websites ontwerpt, kan jouw werkgever aanspraak maken op de intellectuele eigendomsrechten. Volgens de Auteurswet heeft de werkgever het auteursrecht op wat de werknemer maakt. Het gaat er niet om of het onder werktijd is gemaakt, op computers van de werkgever of in specifieke opdracht. Het criterium is of het deel van het werk is of had kunnen zijn.

Wat regelt deze auteursrechtverklaring voor een werknemer?

In de verklaring staat wat de activiteit buiten het werk is en dat de werkgever daar geen claim op legt. Met deze verklaring kan een werknemer meer zekerheid krijgen of een dergelijke activiteit toegestaan is. Ook voor de werkgever kan dit nuttig zijn: een werknemer die zeker weet dat zijn hobby echt van hem is, werkt met meer betrokkenheid, plezier en creativiteit.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een auteursrechtverklaring werknemer op maat.

Voorbeeld

Auteursrechtverklaring werknemer