Voorbeeldbrief bevestiging van het gesprek van de eindevaluatie

Eindevaluatie van het verbeterplan

Helaas constateert u dat het verbetertraject tot nu toe nog niet het gewenste effect heeft gehad. U ziet nog onvoldoende vooruitgang in het functioneren van uw medewerker.

U wilt uw medewerker een brief sturen als opschudmoment en uitnodigen voor de eindevaluatie.

Stel nu zelf de brief op ter bevestiging van het gesprek voor de eindevaluatie. Vragen? Neem contact met ons op!