Voorbeeldbrief bevestiging van het gesprek van de eindevaluatie

Eindevaluatie van het verbeterplan

Helaas constateert u dat het verbetertraject tot nu toe nog niet het gewenste effect heeft gehad. U ziet nog onvoldoende vooruitgang in het functioneren van uw medewerker.

U wilt uw medewerker een brief sturen als opschudmoment en uitnodigen voor de eindevaluatie.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Voorbeeldbrief bevestiging van het gesprek van de eindevaluatie op maat.

Voorbeeld

Voorbeeldbrief bevestiging van het gesprek van de eindevaluatie