Agile-softwareontwikkelingsovereenkomst

  • Ga je software (laten) ontwikkelen?
  • Volgens een agile-methode?
  • Leg je afspraken vast

Wat is een agile-softwareontwikkelingsovereenkomst?

Bij een agile-softwareontwikkelingsovereenkomst gaat het om programmatuur die speciaal voor de gebruiker op maat is geschreven. De software wordt in opdracht van de gebruiker door de leverancier met behulp van agile-methode ontwikkeld. De overeenkomst gaat niet alleen over het verstrekken van gebruikersrechten of de eventuele overdracht van het auteursrecht, maar ook over de fase die eraan voorafgaat: de ontwikkeling van de software.

Wat is het doel van een agile-softwareontwikkelingsovereenkomst?

Het doel van het opstellen van een agile-softwareontwikkelingscontract is ervoor te zorgen dat de verwachtingen van beide partijen duidelijk zijn, zodat de kans op een juridisch geschil afneemt.

Waarom heb je een agile-softwareontwikkelingsovereenkomst nodig?

Als je software gaat ontwikkelen volgens de agile-methode, of daartoe opdracht geeft, leg dan duidelijke afspraken vast in een softwareontwikkelingsovereenkomst. Daarmee is het voor beide partijen duidelijk hoe en tegen welke voorwaarden de ontwikkeling en oplevering van de software zal plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan tussentijdse aanvaarding en revisie-rondes. Ook is het voor beide partijen duidelijk wat wordt verwacht vóór en na de oplevering.

Welke overeenkomst gebruik je als standaardprogrammatuur aangepast wordt?

Het is ook mogelijk dat standaardprogrammatuur door de leverancier wordt aangepast aan de wensen van elke individuele licentienemer. De overeenkomst die dan gesloten wordt is vaak een mengeling van de licentieovereenkomst en de softwareontwikkelingsovereenkomst. Moeten er veel aanpassingen worden gedaan aan de standaardprogrammatuur? Dan vertoont de overeenkomst veel gelijkenis met een softwareontwikkelingsovereenkomst.

Wat regelt de agile-softwareontwikkelingsovereenkomst?

In de agile-softwareontwikkelingsovereenkomst leg je onder andere vast hoe jullie omgaan met:

  • het ontwerp en ontwikkeling van de software;
  • toegang tot de broncode;
  • aansprakelijkheid;
  • onderhoud;
  • garanties;
  • betalingen.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een agile-softwareontwikkelingsovereenkomst op maat.

Voorbeeld

Agile-softwareontwikkelingsovereenkomst