Brief verborgen gebreken

Verborgen gebreken aan uw nieuwe huis? Stel de verkoper per brief aansprakelijk - gratis voorbeeld

Verborgen gebreken woning Brief om de verkoper aansprakelijk te stellen

  • stel de verkoper aansprakelijk voor gebreken
  • vraag om een oplossing op korte termijn
  • maak snel en simpel een juridische correcte brief

Brief verborgen gebreken huis

Als we spreken van ‘verborgen gebreken’, dan betreft dat bijna altijd de aankoop van een huis. Als u tijdens het gebruik van de woning gebreken ontdekt die tijdens de koop niet bij u bekend waren, dan kunt u in sommige omstandigheden de vorige eigenaar verplichten deze op te (laten) lossen op zijn of haar kosten.

Wanneer is er sprake van verborgen gebreken?

Gebreken aan een woning zijn alleen verborgen gebreken als ze een gewoon gebruik van de woning in de weg staan. Bijvoorbeeld verregaande houtrot in de dakbalken, ernstige verzakkingen of een defecte riolering. Het is daarbij niet noodzakelijk dat de vorige eigenaar (de verkoper) ze bewust verzwegen heeft tijdens de bezichtigingen. Zelfs als de verkoper er niet van op de hoogte was, kunt u hem aansprakelijk stellen voor verborgen gebreken. U heeft tenslotte iets gekocht dat ondeugdelijk is voor normaal gebruik.

Verborgen gebreken als dwaling

Het kan natuurlijk ook gaan om gebreken die de verkoper wél had kunnen weten. Denk aan problemen met de afwatering, lekkages, verzakkingen of ongedierte. Als de verkoper dit soort defecten willens en wetens verzwegen heeft, spreken we ook wel van ‘bewust verborgen gebreken’ of van ‘dwaling’. Dat is op zich al voldoende reden om een verkoopovereenkomst ongedaan te maken of schadevergoeding te vragen.

Welke gebreken zijn géén verborgen gebreken?

De defecten aan het huis moeten zodanig verborgen zijn dat u als koper ze ook niet had kunnen opmerken. U heeft namelijk wel een onderzoek plicht. Tijdens de bezichtiging moet u de woning kritisch beschouwen en vragen stellen over alle facetten van het pand. Als er bijvoorbeeld grote kringen in het plafond van een zolderkamer zitten, kunt u niet een maand na de koop gaan klagen dat er kringen in het plafond zitten. Die had u kunnen opmerken. Zelfs een eventuele lekkage aan het dak kan dan verdedigbaar geen ‘verborgen gebrek’ zijn. U had er immers naar kunnen vragen bij het zien van de vochtkringen.

Verborgen gebreken en ouderdomsclausule

De verkoper wil na de koop liever niet alsnog geconfronteerd worden met extra kosten. Daarom nemen makelaars en notarissen vaak een zogenaamde ‘ouderdomsclausule’ op in het koopcontract. Daarin staat dan iets als “Het onroerend goed wordt verkocht in de actuele staat van onderhoud met alle zichtbare en onzichtbare tekortkomingen waarvan de verkoper zich niet bewust is”. Als u een koopcontract met deze clausule tekent, kunt u zich dus alleen beroepen op ‘verborgen gebreken’ als u kunt aantonen dat de verkoper hiervan wél op de hoogte was.

Verborgen gebreken termijn

Er is geen wettelijke termijn waarbinnen u de verkoper aansprakelijk moet stellen voor verborgen gebreken. Het ene gebrek is ook minder makkelijk te ontdekken dan het andere. Een garagedeur die niet sluit zult u sneller opmerken dan houtrot achter geïsoleerde plafonds. Gewoonlijk gaat de wetgever uit van een verborgen gebreken-termijn van 60 dagen. Maar afhankelijk van de aard van het probleem kan dat ook een langere termijn zijn. Hoe dan ook is het belangrijk dat u direct na het ontdekken van het gebrek de verkoper op de hoogte stelt.

Verkoper aansprakelijk stellen voor verborgen gebreken

Als u verborgen gebreken heeft geconstateerd, kunt u de verkoper schriftelijk verzoeken deze te (laten) verhelpen. Met onze documentengenerator stelt u heel gemakkelijk een brief voor aansprakelijkheidsstelling verborgen gebreken op. Klik op de link hieronder en volg de aanwijzingen voor een juridisch brief op maat. Daarna kunt u de brief downloaden, uitprinten en aangetekend verzenden.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Brief verborgen gebreken op maat.