Gebruikersovereenkomst auto van de zaak

  • Je geeft een medewerker een leaseauto of bedrijfswagen.
  • Voorkom onduidelijkheid en conflicten achteraf.
  • Over het privégebruik van de auto of het aantal kilometers.

Wanneer sluit je een gebruikersovereenkomst auto van de zaak?

Geef je een werknemer een leaseauto of bedrijfswagen van de zaak? Dan sluit je hiervoor met die werknemer een gebruikersovereenkomst auto van de zaak. De gemaakte afspraken over het gebruik van de auto leg je daarin vast.

Waarom een gebruikersovereenkomst voor een auto van de zaak?

De leaseauto is een meestal een secundaire arbeidsvoorwaarde. Als jouw werknemer de auto ook privé gebruikt, moet je daarover goede afspraken maken. Als werkgever moet je toestemming geven voor het privégebruik. Dat kan via de arbeidsovereenkomst of dus met de gebruikersovereenkomst auto van de zaak. Leg de afspraken schriftelijk vast en voorkom onduidelijkheid en conflicten achteraf. Denk daarbij aan het privégebruik van de auto, verkeerboetes en schades of het aantal kilometers dat je werknemer privé met de auto mag rijden.

Wat regelt deze gebruikersovereenkomst?

Onze gebruikersovereenkomst auto van de zaak regelt alle relevante en belangrijke zaken die gelden voor het gebruik van de auto van de zaak.

Voorbeelden van vragen die je moet beantwoorden:

  • Wie betaalt welke kosten of boetes?
  • Wat zijn de instructies voor het gebruik en schadeafhandeling?
  • Welke boete/afkoopsom is de werknemer verschuldigd als hij opzegt voordat de afgesproken (lease)termijn is verstreken?
  • Moet de auto worden ingeleverd als de werknemer parttime gaat werken?
  • Mag de werknemer de auto privé gebruiken van de werkgever?

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een gebruikersovereenkomst van de zaak op maat.

Voorbeeld

Gebruikersovereenkomst auto van de zaak