Arbeidsovereenkomst CAO (bepaalde tijd)

Arbeidsovereenkomst CAO bepaalde tijd

Maak nu een tijdelijk arbeidsovereenkomst CAO met onze documentengenerator.

 • Arbeidsovereenkomst CAO voor tijdelijk dienstverband
 • Conform de regels van het arbeidsrecht
 • Klaar voor gebruik als officieel contract

Wilt u iemand voor een bepaalde tijd in dienst nemen of inhuren? Bescherm dan uw rechten en die van de werknemer (m/v) met een juridisch sluitende arbeidsovereenkomst bepaalde tijd. Met een helder tijdelijk arbeidscontract weten alle partijen precies waar zij aan toe zijn.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst CAO bepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst legt bepaalde standaardregels vast. Denk aan:

 • data van start en einde van overeenkomst;
 • collectieve verzekering
 • salaris en eventuele vergoedingen;
 • arbeidstijden of aantal te besteden uren;
 • omschrijving van de taken.

In de arbeidsovereenkomst CAO bepaalde tijd ofwel een tijdelijk contract kunt u daarnaast ook informatie opnemen over gerelateerde zaken zoals:

 • regels rond flexwerk (eventueel ook thuis);
 • eigendom van auteursrechten voor teksten, software of designs;
 • gebruik van zakelijke computer en smartphone;
 • geheimhouding;
 • afmelding bij ziekte of verzuim.

Concurrentiebeding bij tijdelijk contract

Sommige werkgevers proberen naast de geheimhouding ook een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dit is echter geen gangbare praktijk. Bovendien is het lastig te handhaven, want een rechter vindt een concurrentiebeding doorgaans te beperkend voor iemand die tijdelijk, bij u in dienst komt.

Arbeidsovereenkomst CAO conform de wet

Een arbeidsovereenkomst CAO voor bepaalde tijd dient natuurlijk te voldoen aan alle hierbij geldende wettelijke regels. Gewoonlijk eindigt het contract aan het einde van de afgesproken termijn of bij afronding van het project. Duurt de samenwerking langer dan 6 maanden, dan moet u de ingehuurde medewerker een maand van te voren melden of het contract daarna nog doorloopt of niet. Als u samenwerking voor een vaste periode hebt afgesproken, dan kunnen contractanten niet voortijdig opzeggen.

Aaneensluitende tijdelijke contracten?

Kortom… een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd brengt wel degelijk bepaalde verplichtingen met zich mee. Een belangrijke regel om in de gaten te houden is ook het automatisch tot stand komen van een contract voor onbepaalde tijd na drie aaneengesloten tijdelijke contracten of 24 maanden. Om dit te voorkomen moet u vóór het verstrijken van deze termijn een pauze van minimaal 6 maanden inlassen. Daarna begint het tellen opnieuw.

Documentengenerator garandeert wettelijke conformiteit

Het voordeel van een arbeidsovereenkomst CAO bepaalde tijd opstellen met onze documentengenerator is tweeledig.

A. De generator maakt gebruik van een vragenlijst waardoor u zeker weet dat alle belangrijke punten in het contract worden opgenomen.

B. Uw overeenkomst sluit perfect aan bij de actuele wetgeving. Dit in tegenstelling tot veel online beschikbare gratis voorbeeld-arbeidsovereenkomsten. Deze zijn vaak jaren oud en daardoor niet meer conform laatste wetgeving.

Zelf een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd opstellen

Met de DAS documentengenerator kunt u heel eenvoudig zelf een tijdelijk arbeidscontract CAO op maat opstellen. Het is een kwestie van een vragenlijst invullen en downloaden.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een arbeidsovereenkomst cao bepaalde tijd op maat.

Voorbeeld

Arbeidsovereenkomst CAO (bepaalde tijd)