Agentuurovereenkomst

 • Leg de bevoegdheden vast
 • Voorkom onduidelijkheden over schadevergoeding bij beëindiging
 • Maak afspraken over de provisie

Wat is een agentuurovereenkomst?

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een opdrachtgever aan een opdrachtnemer de opdracht verleent tegen een beloning te bemiddelen bij de totstandkoming van meerdere (koop)overeenkomsten.

Waarom heb ik een agentuurovereenkomst nodig?

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de agent (ook wel handelsagent genaamd) bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de principaal (producent/leverancier) en afnemers die de agent heeft aangebracht. De agent sluit overeenkomsten af in naam en voor rekening van de principaal. De agent draagt dus geen financieel risico voor de afwikkeling van de overeenkomsten die door diens bemiddeling tot stand zijn gekomen.

Welke bevoegdheid geeft de agentuurovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst geeft de agent de bevoegdheid om namens de principaal overeenkomsten met derden te sluiten. De principaal wordt dus door de agent rechtstreeks vertegenwoordigd en gebonden, waarbij de agent zelf niet is gebonden aan degene met wie hij handelt. Bij een agentuurovereenkomst is het daarom belangrijk duidelijke afspraken te maken over wat de agent precies voor (en namens) de principaal gaat doen en onder welke voorwaarden de agent namens de principaal contracten kan sluiten met derden.

De agent krijgt provisie voor de gerealiseerde verkopen. De principaal heeft invloed en zeggenschap over het handelen van de agent. Mede daarom is de agentuurovereenkomst apart geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Schadevergoeding bij beëindiging

Wanneer de agentuurovereenkomst wordt beëindigd, kan een schadevergoeding aan de agent verschuldigd zijn. In ieder geval heeft de agent bijna altijd recht op een zogenoemde klanten- en/of goodwillvergoeding bij het einde van de agentuurovereenkomst.

Verschil met Distributeur

Een distributeur is zelfstandig. Hij sluit overeenkomsten in eigen naam en voor eigen rekening en draagt zelf het inkooprisico. De leverancier verplicht zich bepaalde goederen of diensten aan de distributeur te leveren die de distributeur doorverkoopt aan diens klanten. Omdat de distributeur zelf inkoopt, kan hij meestal zelf de verkoopprijs bepalen, en daarmee zijn winstmarge. Is hiervan sprake, gebruik dan het model Distributieovereenkomst.

Wat regelt deze agentuurovereenkomst?

 • Looptijd
 • Werkgebied (rayon)
 • Bepalingen over non-concurrentie en exclusiviteit
 • Provisie/welke vergoedingen
 • Aansprakelijkheid
 • Betalingstermijnen
 • Wie de marketing gaat doen en hoe
 • Welke goederen vallen onder de overeenkomst
 • Op welke wijze levert de agent informatie aan over gesloten overeenkomsten
 • Nederlands recht is van toepassing

Hoe stel je zelf een agentuurovereenkomst op?

Start de vragenlijst van de agentuurovereenkomst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een agentuurovereenkomst op maat.

Voorbeeld