Arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd)

 • Arbeidsovereenkomst met vaste uren
 • Einddatum in contract
 • Voldoe aan recente arbeidswetgeving

Wanneer stel je een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd op?

Als je met een werknemer voor een bepaalde tijd met een einddatum een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wilt afsluiten. Daarnaast wil je er zeker van zijn dat alle belangrijke afspraken voldoen aan de Wet arbeidsmarkt in balans en de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Wat leg je in een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd vast?

 • De overeengekomen afspraken tussen jou en je werknemer.
 • De werkzaamheden en verantwoordelijkheden van je werknemer en de loonbetalingsplicht en jouw verantwoordelijkheden.
 • De regels van de wetgeving;, denk aan de ketenregeling en de regels rond de proeftijd.

Wat is de ketenregeling?

De ketenregeling verbiedt de werkgever om binnen een periode van 24 maanden meer dan drie opvolgende tijdelijke arbeidscontracten met iemand af te sluiten.

Wat regel je een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd?

In het arbeidscontract voor bepaalde tijd regel je alle standaardvoorwaarden. Denk aan:

 • salaris,
 • secundaire voorwaarden (pensioen, collectieve verzekering),
 • arbeidstijden,
 • vakantiedagen,
 • de duur van het dienstverband,
 • de mogelijkheid vanuit huis te werken,
 • een eventueel concurrentiebeding en
 • regels rond intellectueel eigendom.

Leg vooraf vast wie de eigenaar is van het intellectueel eigendom van tijdens het dienstverband ontwikkelde producten, zoals vormgeving, (web)teksten of software-applicaties.

Veilig en rechtsgeldig jouw brieven en contracten versturen met Aangetekend mailen

 • Veilig voor digitale documenten
 • Goedkoper dan een postzegel
 • Rechtsgeldig

Hoe werkt Aangetekend Mailen?

 • Je klikt aan het einde van het bestelproces Aangetekend Mailen aan.
 • Je stelt de aangetekende mail op en stuurt die met één druk op knop naar de ontvanger.
 • Je krijgt een bevestigingsmail op het moment dat de ontvanger de mail opent. Deze mail is het juridische bewijs dat je de aangetekende mail hebt gestuurd.

Kijk voor meer informatie over Aangetekend Mailen hier.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd op maat.

Voorbeeld

Arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd)