Oproepovereenkomst nul-urencontract (bepaalde tijd)

Het nulurencontract voor oproepkrachten - oproepcontract bepaalde tijd

Nulurencontract voor bepaalde tijd Stel het zelf samen met de documentengenerator!

  • Heldere afspraken met uw oproepkrachten
  • Conform de Wet arbeidsmarkt in balans
  • Nulurencontract, direct klaar voor gebruik

Op deze pagina geven we u meer informatie over het zogenaamde ‘nulurencontract’.

Wat is een nulurencontract?

Een nulurencontract werd voorheen ook wel ‘oproepovereenkomst’ genoemd. Het gaat om een set van afspraken waarbij een oproepkracht zich verbindt aan een werkgever en omgekeerd, zonder dat er afspreken zijn over het aantal te werken uren. Een werkgever kan dus besluiten de oproepkracht geheel niet op te roepen, of hem of haar elke week 40 uur laten werken. Is er in een bepaalde periode geen werk, dan heeft de oproepkracht ook geen recht op loon.

Meer rust met de Wet arbeidsmarkt in balans

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans van kracht. Hierin stelt de wetgever wat meer regels aan het oproepcontract. Het gaat met name om regels die oproepkrachten meer rust moeten bieden. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

1. Werk vier dagen van te voren melden
Voorheen stond er geen termijn op een oproep. De werkgever kon bij wijze van spreken vandaag een oproepkracht verplichten om morgen te komen werken. De oproepkrachten moesten dus altijd beschikbaar zijn. Met de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans is een verplichte oproeptermijn van minimaal vier dagen vastgesteld. Meldt de werkgever zich later dan 4 dagen vóór de gewenste inzet, dan kan de oproepkracht weigeren zonder zijn of haar contract in gevaar te brengen.

2. Na 12 maanden vast dienstverband
Als een werkgever iemand 12 maanden lang inzet als oproepkracht, dan moet hij de oproepkracht een dienstverband aanbieden met een vast aantal uren. En wel maandelijks minimaal het gemiddelde van het aantal gewerkte uren over de laatste 12 maanden. Als u iemand liever niet in vaste dienst wilt, is het aan te bevelen om de duur van de samenwerking goed in de gaten te houden.

Stel een goed nulurencontract op

Ook als iemand niet in vaste dienst is, is het belangrijk de onderlinge afspraken goed te regelen. Denk aan de grote lijnen zoals het uurloon, secundaire voorwaarden, arbeidstijden en de duur van de overeenkomst. Maar vergeet ook niet de belangrijke bijzaken, zoals een eventuele pensioenbijdrage, vakantieplanning en - juist bij onafhankelijke oproepkrachten een heikel onderwerp - een concurrentiebeding of geheimhoudingsplicht.

Nulurencontracten conform de wet

U kunt bij het opstellen van een nul-uren-overeenkomst veel regels zelf bepalen, zo lang u maar binnen de kaders van het arbeidsrecht blijft. Dat gaat bijna vanzelf als u gebruik maakt van onze documentengenerator. Klik hieronder door naar de eerste documenten:

Maak zelf een nulurencontract bepaalde tijd

Voorbeeld

Oproepovereenkomst nul-urencontract (bepaalde tijd)