Inkoopvoorwaarden ICT-diensten (EN)

Let op! Dit is de Engelse variant. Klik hier voor de Nederlandse variant.

Waarom heb ik inkoopvoorwaarden voor ICT-diensten nodig?

Wanneer u diensten ICT-diensten in gaat kopen, wilt u graag alles zelf in de hand houden. Door het hanteren van inkoopvoorwaarden kunt u van tevoren afspraken vastleggen op uw manier. In uw voorwaarden kunt u bepalingen opnemen omtrent aansprakelijkheid, facturen en betalingen en kunt u aangeven hoe de diensten uitgevoerd moeten worden zoals op het gebied van snelheid, responstijd, verantwoordelijkheden, etcetera.

Wat regelen deze inkoopvoorwaarden?

Met de Inkoopvoorwaarden ICT-diensten regelt u essentiële juridische zaken in relatie tot uw klanten, waaronder: 
- Procedure van offreren
- (Oplevering) van diensten en aanvaarding

  • Ontwikkeling
  • Intellectuele eigendom (denk aan auteursrechten)
  • Prijzen en betalingswijze
- Eventuele geheimhoudingsbepalingen
  • Aansprakelijkheid

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Inkoopvoorwaarden ICT-diensten (EN) op maat.

Voorbeeld

Inkoopvoorwaarden ICT-diensten (EN)