Voorbeeldbrief afsluiting verbetertraject disfunctioneren

In de eindevaluatie na afloop van het verbetertraject bespreekt u de resultaten met de werknemer.

Het verbetertraject is geslaagd.

De medewerker voldoet aan de gestelde verwachtingen en het verbetertraject kan worden afgesloten.

Stel nu zelf het verslag van de eindevaluatie van het geslaagde verbetertraject op.

Het verbetertraject is niet geslaagd.

De medewerker laat geen of onvoldoende verbetering zien. In dat geval moet u kijken of herplaatsing in een andere passende functie mogelijk is. Eventueel met scholing, begeleiding en/of coaching.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Voorbeeldbrief afsluiting verbetertraject disfunctioneren op maat.

Vragen? Neem contact met ons op!