Auteursrechtsommatie

  • Inbreuk op het auteursrecht
  • Stel ontvanger op de hoogte
  • Via brief auteursrechtsommatie

Wat is auteursrechtsommatie?

Een auteursrechtsommatie is een brief waarin iemand of een organisatie iemand anders oproept om inbreuk op het auteursrecht te staken of om iets te doen. De brief dient als waarschuwing voor de ontvanger dat er juridische stappen worden ondernomen als het gedrag niet onmiddellijk wordt gestaakt.

Wat is het doel van een auteursrechtsommatie?

De ontvanger van het probleem op de hoogte stellen en een oplossing proberen te vinden zonder dat juridische stappen te ondernemen. Als de ontvanger niet reageert op de sommatiebrief of als het gedrag niet wordt gestaakt, kan de afzender besluiten om juridische stappen te ondernemen om zijn rechten te verdedigen.

Wanneer kun je een sommatiebrief sturen?

Als je denkt dat jouw auteursrechten worden geschonden, kun je een brief auteursrechtsommatie sturen om de inbreuk op jouw auteursrecht te laten stoppen.

Wat zijn voorbeelden van inbreuk op auteursrecht?

Bijvoorbeeld als iemand zonder jouw toestemming foto’s, illustraties of teksten op zijn website, forum of op sociale media heeft geplaatst. Je kunt hen aanspreken om de inbreuk stop te zetten en eventuele schade opeisen die je hierdoor hebt geleden. Het kan natuurlijk ook zijn dat het niet om geld gaat. Je wil dan vooral als maker van het werk erkend worden en je eist een bronvermelding voor het gebruik van jouw werk.

Wat moet er in een sommatiebrief staan?

Een sommatiebrief bij inbreuk op het auteursrecht moet duidelijk maken dat er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht en wat de ontvanger moet doen om de inbreuk te laten stoppen. Hieronder vind je alle essentiële onderdelen van een sommatiebrief.

  • Een duidelijke omschrijving van het werk waarvan je denkt dat het wordt gebruikt zonder jouw toestemming
  • Een uitleg van de redenen waarom je denkt dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht
  • Een verzoek om te stoppen met het gebruik van het werk en welke acties de inbreukmaker moet uitvoeren
  • Een ultimatum voor de ontvanger om te reageren of om het gebruik van het werk te staken
  • Een waarschuwing dat juridische stappen worden ondernomen als het gebruik van het werk niet wordt gestaakt
  • Eventuele schadevergoeding en proceskosten

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een auteursrechtsommatie op maat.

Voorbeeld