Interne privacyverklaring werknemers

Interne privacyverklaring werknemers

Interne privacyverklaring verklaart hoe u omgaat met persoonsgegevens van werknemers

  • helderheid conform de AVG en GDPR
  • stelt de privacy van werknemers centraal
  • snel en makkelijk, direct te gebruiken

Waarom een interne privacyverklaring?

Elke onderneming is volgens de AVG-wet verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Daarbij denkt u waarschijnlijk in eerste instantie aan de gegevens van uw klanten. Maar de privacywet geldt net zo goed voor uw werknemers. Als werkgever bent u verplicht uw eigen mensen optimaal te informeren over de manier waarop hun persoonlijke gegevens opgeslagen en verwerkt worden. Een interne privacyverklaring zorgt voor transparantie op dit gebied.

Wat staat er in een interne privacyverklaring?

De interne privacyverklaring wijkt niet echt af van een gewone, meer algemene privacyverklaring. U geeft in dit ‘privacy statement’ uitsluitsel aan betrokkenen over het doel en de wijze van verwerking van hun persoonsgegevens. Hiermee voldoet u aan de regels in artikel 13 en 14 van de AVG.

Belangrijke onderdelen van de privacyverklaring zijn:

  • aard van de opgeslagen persoonsgegevens;
  • reden waarom u de gegevens verwerkt;
  • bewaartermijnen en beveiliging;
  • eventueel delen van gegevens met derden;
  • rechten van de geregistreerde personen.

Zelf een interne privacyverklaring opstellen

Met onze documentengenerator kunt u heel eenvoudig en snel een complete en juridisch correcte interne privacyverklaring opstellen, die perfect aansluit bij uw organisatie. Dit werkt met een vragenlijsten waarin u kunt invullen welke gegevens u verwerkt, waarom, met wie u de gegevens deelt en hoe u ze heeft beveiligd.Op basis van uw antwoorden genereert ons systeem een interne privacyverklaring op maat.

Interesse?

Maak een interne privacyverklaring met onze documentengenerator!

Voorbeeld

Interne privacyverklaring werknemers