Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

  • Voorkom lekken van bedrijfsgegevens
  • Kies uit visueel of tekstueel contract
  • Beide contracten zijn juridisch geldig

Geheimhoudingsverklaring – een overeenkomst tegen het lekken van gegevens

Wat is een geheimhoudingsovereenkomst?

In een geheimhoudingsovereenkomst staan afspraken over het niet-openbaar maken van vertrouwelijke informatie. Dit wordt ook wel een NDA (Non-Disclosure Agreement) genoemd.
Letterlijk: een overeenkomst waarbij partijen afspreken bepaalde informatie niet openbaar te maken.

Wanneer sluit je een geheimhoudingsovereenkomst?

Een geheimhoudingsovereenkomst is belangrijk wanneer je werkt of overlegt met mensen die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie. Bijvoorbeeld medewerkers met een tijdelijk contract. Zij gaan na een tijdje weer weg en kunnen dan bij wijze van spreken met al jouw gegevens bij de concurrentie gaan werken. Er zijn meer situaties die vaak voorkomen en vragen om een geheimhoudingsverklaring: fusies, licentieaanvragen of andere onderhandelingsprocessen waarbij alle informatie toegankelijk moet zijn voor alle partijen. Eindigt de samenwerking onverhoopt? Dan blijft de vertrouwelijke informatie geheim.

Wanneer kies je voor een geheimhoudingsverklaring?

  • Als je overlegt over de aankoop van producten met unieke of innovatieve eigenschappen.
  • Als je specialisten inschakelt op projectbasis of met een tijdelijk contract.
  • Als je onderhandelt over licenties met vertrouwelijke componenten.
  • Als je overlegt over een samenwerking, fusie of overname waarbij alle kaarten op tafel komen te liggen.

Wat staat er in een geheimhoudingsverklaring?

De geheimhoudingsverklaring of NDA koppelt juridische sancties aan het openbaar maken van bepaalde vertrouwelijke gegevens. Dus moet goed duidelijk zijn welke gegevens onder de NDA vallen. Vaak hangt dit samen met het doel waartoe de gegevens gedeeld worden. De NDA kan één of beide partijen tot geheimhouding dwingen, afhankelijk van wie informatie aan wie verstrekt. Ook de sancties op het niet-nakomen van de geheimhoudingsafspraken staan omschreven in de NDA. Denk hierbij aan een reële vergoeding van de geleden schade, al dan niet aangevuld met een boete. De geheimhoudingsovereenkomst maakt het kortom onaantrekkelijk om vertrouwelijke informatie zomaar met derden te delen.

Geheimhoudingsovereenkomst en concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is niet hetzelfde als een geheimhoudingsverklaring. Vooral bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kun je een freelancemedewerker niet verbieden om na jouw project bij een concurrent te gaan werken. De NDA kan daarbij wél voorkomen dat de medewerker jouw concurrent blij maakt met jouw bedrijfsgeheimen.

Geheimhoudingsverklaring opstellen, hoe werkt het?

Start de vragenlijst van de geheimhoudingsverklaring als tekstvariant of beeldvariant. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een geheimhoudingsverklaring op maat.

Voorbeeld

Bekijk hier een voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring!

Voorbeeld

Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)