Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

Geheimhoudingsverklaring – een overeenkomst tegen lekken van gegevens

We noemen een geheimhoudingsverklaring ook wel een NDA, vanwege de bekende Engelse term ‘Non-disclosure Agreement’. Letterlijk: een overeenkomst waarbij partijen afspreken bepaalde informatie niet openbaar te maken.

Wanneer sluit ik een geheimhoudingsverklaring?

Een NDA is belangrijk wanneer u werkt of overlegt met mensen die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie. Bijvoorbeeld medewerkers met een tijdelijk contract, die na een tijdje ook weer weggaan en dan bij wijze van spreken met al uw gegevens bij de concurrentie kunnen gaan werken. Andere veel voorkomende situaties die vragen om een verklaring van geheimhouding zijn fusies, licentieaanvragen of andere onderhandelingsprocessen waarbij alle informatie vrijelijk toegankelijk moet zijn voor alle partijen. Mocht de samenwerking in zo’n geval onverhoopt spaak lopen, dan blijft de vertrouwelijke informatie geheim.

Kies voor een geheimhoudingsverklaring bij:

  • Overleg over aankoop van producten met unieke of innovatieve eigenschappen
  • Inschakelen van specialisten op projectbasis of met een tijdelijk contract
  • Onderhandelingen over licenties met vertrouwelijke componenten
  • Overleg over een samenwerking, fusie of overname waarbij alle kaarten op tafel komen te liggen.

Wat staat er in een geheimhoudingsverklaring?

De geheimhoudingsverklaring of NDA koppelt juridische sancties aan het openbaar maken van bepaalde vertrouwelijke gegevens. Dus moet goed duidelijk zijn welke gegevens onder de NDA vallen. Vaak hangt dit samen met het doel waartoe de gegevens gedeeld worden. De NDA kan één of beide partijen tot geheimhouding dwingen, afhankelijk van wie informatie aan wie verstrekt. Ook de sancties op het niet nakomen van de geheimhoudingsafspraken staan omschreven in de NDA. Denk hierbij aan een reële vergoeding van de geleden schade, al dan niet aangevuld met een boete. De geheimhoudingsovereenkomst maakt het kortom onaantrekkelijk om vertrouwelijke informatie zomaar met derden te delen.

Geheimhoudingsovereenkomst en concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is niet hetzelfde als een geheimhoudingsverklaring. Met name bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt u een freelance medewerker niet verbieden om na uw project bij een concurrent te gaan werken. De NDA kan daarbij wél voorkomen dat de medewerker uw concurrent verblijdt met uw bedrijfsgeheimen.

Waterdichte geheimhoudingsverklaring downloaden?

Via de knop hier rechts kunt u met het invullen van een vragenformulier zelf een NDA samenstellen. Al adviseren wij u bij projecten met een groot afbreukrisico toch een geheimhoudingsverklaring op maat te laten schrijven door een van onze ervaren juristen. Neem in dat geval contact met ons op.

Voorbeeld

Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)