Ingebrekestelling

Waarom heb ik een ingebrekestelling nodig?

Heeft u een contractueel geschil? Dan is in gebreke stellen een belangrijke stap. Hiermee trekt u formeel een streep in het zand: "dit is uw laatste kans om nog tot herstel te komen, anders ga ik de overeenkomst opzeggen en/of schadevergoeding eisen."

Wat regelt deze ingebrekestelling?

Met de ingebrekestelling geeft u aan welke afspraken jullie gemaakt hebben en waar de andere partij in is tekortgekomen, en – niet onbelangrijk – wat de andere partij dient te doen om dit te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het alsnog nakomen van de overeenkomst of het vergoeden van de schade die u door zijn tekortkoming heeft geleden.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Ingebrekestelling op maat.

Voorbeeld