Samenwerkingsovereenkomst

 • Maak de samenwerking concreter
 • Leg afspraken vast over winstverdeling en bestedingen
 • Voorkom onenigheid en slepende rechtszaken

Wanneer heb je een samenwerkingsovereenkomst nodig?

Je hebt een samenwerkingsovereenkomst nodig als je met een ander bedrijf gaat samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Je kunt op verschillende gebieden samenwerken. Vaak is het doel om winst te maken.

Samenwerkingsovereenkomst opstellen: voorkom problemen

Als je met een of meer zakelijke partners een bedrijf start, begin je vol goede moed. Je hebt samen uitgebreid besproken wat elke deelnemer in het project doet. Je weet zeker dat de afspraken helemaal helder zijn. Iedereen weet waar die aan toe is. Dan is het juist nodig om alle afspraken op papier te zetten. De financiële belangen worden groter en er kan onenigheid ontstaan over bestedingen, (her)investeringen en winstverdeling. In negatieve én positieve omstandigheden kan een sluitende samenwerkingsovereenkomst veel problemen voorkomen.

Wat beschrijf je in een samenwerkingsovereenkomst?

Je beschrijft de doelen, de plichten en rechten van iedere partner, wie waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en wat er gebeurt in verschillende positieve én negatieve omstandigheden.

Welke onderdelen vind je in een samenwerkingsovereenkomst?

 • Wie zijn de partners?
 • Waarom kies je voor samenwerking?
 • Wat zijn de doelen?
 • Wie doet wat binnen het partnership?
 • Wie betaalt welk deel van de kosten?
 • Wie heeft recht op welk deel van de inkomsten of andere resultaten (patenten, ideeën)?
 • Hoe regel je (langdurige) ziekte binnen de samenwerkingsovereenkomst?
 • Wat valt buiten de overeenkomst?
 • Wat gebeurt er als een van de partners tijdelijk of langdurig geen bijdrage wil of kan leveren?
 • Wat zijn de regels rond het 'uitstappen' van een partner uit het partnership en welke financiële afhandeling gaat daarmee gepaard?
 • Wat is de gang van zaken bij onenigheid als je er samen niet uitkomt?
 • Op welke manier kan de samenwerking beëindigd worden?

Hoe duidelijker de afspraken en de regels rond de samenwerking, des te makkelijker je ze kunt handhaven. Als een van de partners zich niet aan de overeenkomst houdt, dan kunnen de andere partners langs juridische weg hun gelijk halen. Bijvoorbeeld als een partner te weinig uren investeert, zonder ruggenspraak te veel geld uitgeeft of zelfs de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig verbreekt. Dat kan alléén als in het samenwerkingscontract staat hoeveel uren elke partner moet investeren, wie mag beslissen om bepaalde bedragen uit te geven en of de overeenkomst al dan niet eenzijdig opzegbaar is. Wil je zelf een samenwerkingsovereenkomst opstellen?

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een samenwerkingsovereenkomst op maat.

Voorbeeld

Samenwerkingsovereenkomst