Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst opstellen

Maak zelf een samenwerkingsovereenkomst met onze documentengenerator

  • creëer een juridisch correcte overeenkomst
  • maak de samenwerking concreet
  • voorkom onenigheid en slepende rechtszaken

Samenwerking met partners starten

Als u met een of meer zakelijke partners of zelfs goede vrienden samen een project of een bedrijf start, begint u vol goede moed. U hebt samen uitgebreid besproken wat elke deelnemer in het project doet en weet zeker dat de afspraken helemaal helder zijn. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is, en u vindt het dan ook niet nodig om alles ook nog eens op papier te zetten.

Voorkom problemen met een samenwerkingsovereenkomst

Wie gelooft dat na meerdere gesprekken iedereen op één lijn staat, kan zich lelijk vergissen. In de praktijk blijkt namelijk dat zelfs de meest hechte teams op den duur toch haarscheurtjes kunnen gaan vertonen. Bijvoorbeeld als verwachte resultaten uitblijven. Als het motivatieniveau en de energie-investering van de partners niet meer in balans is. Als de rolverdeling toch minder duidelijk blijkt. Maar óók als het project een enorm succes is, kunnen er dingen mis gaan. De financiële belangen worden groter en er kan onenigheid ontstaan over bestedingen, (her)investering en winstverdeling. Het zou niet de eerste keer zijn dat partners van een succesvol bedrijf elkaar de tent uitvechten. In dit soort negatieve én positieve omstandigheden kan een sluitende samenwerkingsovereenkomst veel problemen voorkomen.

Welke afspraken maakt u in een samenwerkingsovereenkomst?

In de samenwerkingsovereenkomst beschrijft u de doelen, de plichten en rechten van iedere partner, wie er waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en wat er gebeurt in verschillende positieve én negatieve omstandigheden. We zetten de meest gangbare onderdelen van een samenwerkingsovereenkomst even voor u op een rijtje:

1. Wie zijn de partners?

2. Waarom kiest u voor samenwerking?

3. Wat zijn de doelen?

4. Wie doet wat binnen het partnership?

5. Wie betaalt welk deel van de kosten?

6. Wie heeft recht op welk deel van de inkomsten of andere resultaten (patenten, ideeën)?

7. Hoe regelt u (langdurige) ziekte binnen de samenwerkingsovereenkomst?

8. Wat valt buiten de overeenkomst?

9. Wat gebeurt er als een van de partners tijdelijk of langdurig geen bijdrage wil of kan leveren?

10. Wat zijn de regels rond het ‘uitstappen’ van een partner uit de overeenkomst en welke financiële afhandeling gaat daarmee gepaard?

11. Wat is de gang van zaken bij onenigheid als je er samen niet uit komt?

12. Op welke manier kan de samenwerking beëindigd worden?

U begrijpt, het beantwoorden van deze vragen schept op zichzelf al heel veel helderheid. Het dwingt u tot nadenken over doelen, rollen, kansen, risico’s en consequenties. Het helpt u om duidelijke grenzen te stellen aan de samenwerking en om goede afspraken te maken. Afspraken waar de partners elkaar later aan kunnen houden, met duidelijke richtlijnen over de gevolgen voor wie zich er niet aan houdt.

Een partnership-contract biedt houvast

Hoe duidelijker de afspraken en de regels rond de samenwerking, des te makkelijker u ze kunt handhaven. Als een van de partners zich niet aan de overeenkomst houdt, bijvoorbeeld door te weinig uren te investeren, door zonder ruggenspraak te veel geld uit te geven of zelfs door de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig te verbreken, dan kunnen de andere partners langs juridische weg hun gelijk halen. Dat kan echter alleen als in het samenwerkingscontract staat hoeveel uren ieder moet investeren, wie mag beslissen om bepaalde bedragen uit te geven en of de overeenkomst al dan niet eenzijdig opzegbaar is.

Wat staat er in een samenwerkingsovereenkomst?

We hebben hierboven al een lijstje gegeven maar we willen graag benadrukken dat u in principe alles wat u wilt kunt afspreken en contractueel vastleggen. Als u elke dag op ‘World Earth Day’ het bedrijf wilt sluiten om energie te besparen, dan mag dat in het contract. Kledingvoorschriften, een dagelijkse financiële bijdrage voor de lunch… alles mag. Zo lang alle ondertekenaars van het contract er maar vrede mee hebben.

Samenwerkingsovereenkomst opstellen met onze documentengenerator

Wilt u zelf een samenwerkingsovereenkomst maken? Dan kunt u gebruik maken van onze documentengenerator. Dit is een serie van online formulieren waarmee u een tamelijk gedetailleerde overeenkomst kunt maken.

Overeenkomst opstellen of afstemmen in overleg met een jurist

Wilt u liever een meer gepersonaliseerde samenwerkingsovereenkomst op maat van uw (beoogde) partnership of hebt u al een samenwerkingsovereenkomst die u wilt laten controleren en/of actualiseren? Neem dan contact met ons op.