Softwarereselling overeenkomst (EN)

Let op! Dit is de Engelse variant. Klik hier voor de Nederlandse variant.

Waarom heb ik een software-resellingovereenkomst nodig?

Wie software heeft ontwikkeld, kan een ander deze laten doorverkopen. Dergelijke wederverkoop of reselling regelt u met een softwareresellingovereenkomst. Bij reselling verkoopt u de software dus niet zelf aan de eindgebruikers, maar zijn de juridische eindgebruikers die van de reseller (de wederverkoper). Met de software-resellingovereenkomst kunt u uw aansprakelijkheid jegens (en de vragen van) deze eindgebruikers beperken. Genereer deze overeenkomst snel en eenvoudig op maat op DAS en regel daarmee uw rechten duidelijk voor beide partijen.

Wat regelt deze overeenkomst?

In de software-resellingovereenkomst legt u vast onder welke voorwaarden een distributeur de software van een leverancier mag doorverkopen (reselling) aan derden. Het document regelt onder andere zaken als:

  • Licentieverlening
  • Welke mate van aanpassing toegestaan is
  • Hoe royalties (licentievergoeding) worden bepaald
  • Welke rechten en plichten leverancier en verkoper naar elkaar hebben
  • Garanties en ondersteuning
  • Aansprakelijkheid
  • Rapportering
  • Betalingsvoorwaarden

Gerelateerde documenten

Voorbeeld

Softwarereselling overeenkomst (EN)